Dokumentai reglamentuojantys įmonės veiklą

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LICENCIJA

POŽEMINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS, MONITORINGO IR ŽEMĖS GELMIŲ TIRIAMŲJŲ GEOLOGINIŲ GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, KONSERVAVIMO BEI LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARŲ IR SEPTIKŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO TVARKOS APRAŠAS

NAUJŲ ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REIKALAVIMAI

SPRENDIMAS DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO SKYRIMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

SPRENDIMAS DĖL VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO SKYRIMO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TERITORIJOJE

ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS 

STATINIO INŽINERINIŲ SISTEMŲ (VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ ŠALINTUVO), INŽINERINIŲ TINKLŲ(VANDENTIEKIO, NUOTAKYNO), MONTAVIMO, BETRANŠĖJINIO INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ TIESIMO DARBAI