Viešieji pirkimai

         UAB „Ukmergės vandenys“ pirkimus vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, perkančiojo subjekto pasitvirtintu ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Svetainėje pateikiami kai kurie dokumentai bei informacija apie pirkimus.