Sutarčių sudarymas

Kviečiame susipažinti su bendrosiomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sąlygomis:

Sutartis su individualių namų vartotojais.

Sutartis su daugiabučių namų vartotojais.

1. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų sutarties sudarymui su ir individualių (privačių) namų savininkais ir su daugiabučių namų butų savininkais, vartotojas pateikia:

          - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu,

          - buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą,

          - jei butas arba namas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį,

          - jei butas arba namas pirktas iš kito asmens - nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodyti vandens skaitiklių rodmenys turto perėmimo metu.

2. Naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų paslaugų teikimo sudarymui, vartotojas pateikia:

           - aukščiau išvardintus dokumentus,

           - vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungimui parengtą projektą.