Apie mus

 „1962 metais Ukmergėje, Vytauto gatvėje, keičiant eksploatacijai nebetinkamus vandentiekio vamzdynus, darbininkai iškasė senojo Ukmergės vandentiekio liekanas. Penki ąžuoliniai, sutvirtinti žalvarinėmis juostomis, vandentiekio vamzdžiai buvo keturkampiai, vandens pralaidumo angos skersmuo – penki centimetrai... Panašių vamzdžių liekanų rasta ir prie buvusios pirties Gedimino gatvėje,“ – rašo Bronius Kviklys knygoje „Mūsų Lietuva“.

Ar buvo XIX amžiuje Ukmergėje vandentiekio užuomazgos, liks paslaptimi, nes laikas ir istorijos negandos nusinešė užmarštin dokumentų kopijas, muziejine vertybe tapusius ir šį istorinį faktą liudijančius vandentiekio įrangos reliktus. Liko legenda, kad Ukmergė jau 1850 metais didžiavosi seniausiu civilizacijos stebuklu – VANDENTIEKIU.

stotis-648bdd4f867fd8898cdbd24fad43d8a6.jpg

         UAB „Ukmergės vandenys“ ekploatuoja ir prižiūri Ukmergės miesto ir 33 rajono gyvenviečių geriamo vandens tiekimo sistemas, užtikrina nuotekų šalinimą mieste ir 17-oje rajono gyvenviečių. Pabaisko sen. Sargelių kaime įrengtoje kompostavimo aikštelėje nuotekų dumblas perdirbamas i kompostą, tinkamą žemes ūkiui. Vandens tiekimui miesto vandenvietėje naudojami 5, rajono gyvenvietėse -45 arteziniai gręžiniai. 30 vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių Ukmergės mieste ir rajone gerina vandens kokybę – pašalina iš požeminio vandens geležies perteklių. Vartotoją pasiekia puikaus skonio, kokybiškas geriamas vanduo. Gamybinės ir buitinės nuotekos išvalomos pagal gamtosauginius reikalavimus. Geriamo vandens ir išleidžiamų nuotekų kokybės priežiūrą atlieka bendrovės laboratorija. Bendrovės vandentvarkos ūkyje yra 360 km vandentiekio, apie 210 km nuotekų ir 46 km paviršiniu (lietaus) nuoteku linijų. Vartotojams per metus patiekiama apie 1,2 mln. kub. metrų vandens. Nuotekų išvaloma kiek daugiau – 1,5-1,8 mln. kub.metrų.  Mieste prie vandentiekio tinklų yra prisijungę 94%, prie nuotekų 84,5% gyventojų, rajono gyvenvietese atitinkamai -73% ir 59%. Vienas vartotojas per dieną vidutiniškai sunaudoja 60 litru geriamojo vandens. Paskutinis darbo ir veiklos dešimtmetis pasižymėjo vandentvarkos ūkio modernizacija. Pasinaudojus ES fondu, LR vyriausybės, Ukmergės rajono savivaldybes ir bendrovės lėšomis, ir įgyvendinant gamtosauginius projektus, buvo modernizuoti miesto valyklos įrenginiai, pagrindinė nuotekų siurblinė, rekonstruoti miesto geriamojo vandens ruošimo įrenginiai ir II pakėlimo siurblinė. Pastatytos valyklos Želvos, Deltuvos, Siesikų, Veprių, Rečionių gyvenvietėse. Nutiesta apie 17 km vandentiekio ir 25 km nuotekų vamzdynų. 2012 metais pradėtas įgyvendinti naujas, didelės apimties projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje). Projekto verte – 23,8 mln. litu. Jį įgyvendinus, bus nutiesta 20 km vandentiekio ir 30 km nuoteku tinklų. Bus pastatytos naujos valyklos Šventupeje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Dainavoje.