Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM) abonentams (įmonėms, organizacijoms), 

taikomos nuo 2024 m. balandžio 1 d.  

Paslaugos pavadinimas

Kaina eurais be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams  Eur/m3 :

3,27

tame skaičiuje tik vandens tiekimas

1,39

tik nuotekų tvarkymas

1,88

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems vandenį   patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, Eur/m3:

3,14

tame skaičiuje tik vandens tiekimas

1,26

tik nuotekų tvarkymas

1,88

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, Eur/m3

0,20

Atvežto sausinto nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, Eur/t

21,94

 

Nuotekų su padidinta tarša valymo kaina:

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos (350 mg/l) BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,045

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos (350 mg/l) SM koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,030

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) BN koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,005

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) BP koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,0003

Vidutinė pardavimo kaina abonentams –2,87 Eur apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų skersmenį:

d 15 mm

2,69

d 20 mm

2,76

d 25 mm

3,12

d 32 mm

3,20

d 40 mm

3,55

d 50 mm

3,83

d 65 mm

4,01

d 80 mm

4,42

d 100 mm

4,56

50/20 mm

9,85

d 80/20 mm

15,58

d 100/20 mm

10,98

Nuotekų  surinkimo ir valymo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina Eur/m3 susideda iš:

1. Nuotekų  surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina Eur/m3

5,67 

2. Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo kaina  (kaina taikoma pagal patvirtintus VERT tarifus) Eur/m3

1,17 

3. Atvežamų nuotekų kiekiui skaičiuojama papildoma nuotekų valymo kaina už padidėjusią taršą, kuri priklauso nuo atvežtų nuotekų teršalų koncentracijos (kaina taikoma pagal patvirtintus VERT tarifus) Eur/m3:      

 

      Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos (350 mg/l) BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,045

      Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos (350 mg/l) SM koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,030

      Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) BN koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,005

      Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) BP koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,0003

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM) abonentams (įmonėms, organizacijoms), 

taikomos nuo 2023 m. balandžio 1 d.   iki  2024 kovo 31 d.

Paslaugos pavadinimas

Kaina eurais be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams  Eur/m3 :

2,92

tame skaičiuje tik vandens tiekimas

1,28

tik nuotekų tvarkymas

1,64

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems vandenį   patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, Eur/m3:

2,79

tame skaičiuje tik vandens tiekimas

1,15

tik nuotekų tvarkymas

1,64

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, Eur/m3

0,19

Atvežto sausinto nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, Eur/t

21,94

 

Nuotekų su padidinta tarša valymo kaina:

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos (350 mg/l) BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,045

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos (350 mg/l) SM koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,030

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) BN koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,005

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) BP koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,0003

Vidutinė pardavimo kaina abonentams –2,87 Eur apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų skersmenį:

d 15 mm

2,69

d 20 mm

2,76

d 25 mm

3,12

d 32 mm

3,20

d 40 mm

3,55

d 50 mm

3,83

d 65 mm

4,01

d 80 mm

4,42

d 100 mm

4,56

50/20 mm

9,85

d 80/20 mm

15,58

d 100/20 mm

10,98

Nuotekų  surinkimo ir valymo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina Eur/m3 susideda iš:

1. Nuotekų  surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina Eur/m3

5,67 

2. Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo kaina  (kaina taikoma pagal patvirtintus VERT tarifus) Eur/m3

1,06

3. Atvežamų nuotekų kiekiui skaičiuojama papildoma nuotekų valymo kaina už padidėjusią taršą, kuri priklauso nuo atvežtų nuotekų teršalų koncentracijos (kaina taikoma pagal patvirtintus VERT tarifus) Eur/m3:      

 

      Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos (350 mg/l) BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,045

      Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos (350 mg/l) SM koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,030

      Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) BN koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,005

      Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) BP koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,0003