Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM) abonentams (įmonėms, organizacijoms), 

taikomos nuo 2023 m. balandžio 1 d.  

Paslaugos pavadinimas

Kaina eurais be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams  Eur/m3 :

2,92

tame skaičiuje tik vandens tiekimas

1,28

tik nuotekų tvarkymas

1,64

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems vandenį   patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, Eur/m3:

2,79

tame skaičiuje tik vandens tiekimas

1,15

tik nuotekų tvarkymas

1,64

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, Eur/m3

0,19

Atvežto sausinto nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, Eur/t

21,94

 

Nuotekų su padidinta tarša valymo kaina:

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos (350 mg/l) BDS7

0,045

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos (350 mg/l) SM

0,030

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) BN

0,005

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) BP

0,0003

Vidutinė pardavimo kaina abonentams –2,87 Eur apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų skersmenį:

d 15 mm

2,69

d 20 mm

2,76

d 25 mm

3,12

d 32 mm

3,20

d 40 mm

3,55

d 50 mm

3,83

d 65 mm

4,01

d 80 mm

4,42

d 100 mm

4,56

50/20 mm

9,85

d 80/20 mm

15,58

d 100/20 mm

10,98

Nuotekų  surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina Eur/m

5,67

 

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM) abonentams (įmonėms, organizacijoms), 

taikomos nuo 2022 m. kovo 1 d.  

Paslaugos pavadinimas

Kaina eurais be PVM

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams  Eur/m3 :

2,25

tame skaičiuje tik vandens tiekimas:

0,99

tik nuotekų tvarkymas:

1,26

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems vandenį   patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, Eur/m3

2,15

tame skaičiuje tik vandens tiekimas:

0,89

tik nuotekų tvarkymas:

1,26

Perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, Eur/m3:

0,13

 

 

Nuotekų valymo kaina abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą, nuotekų surinkimo mobiliosiomis priemonėmis kaina, nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos nesikeičia

 

 

Nuotekų su padidinta tarša valymo kaina:

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) BDS7

0,039

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) SM

0,029

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) BN

0,018

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) BP

0,016

Nuotekų  surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina Eur/m:

4,32

Atvežto sausinto 14,80 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina Eur/t

18,33

Vidutinė pardavimo kaina abonentams –2,87 Eur apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų skersmenį:

d 15 mm

2,69

d 20 mm

2,76

d 25 mm

3,12

d 32 mm

3,20

d 40 mm

3,55

d 50 mm

3,83

d 65 mm

4,01

d 80 mm

4,42

d 100 mm

4,56

50/20 mm

9,85

d 100/20 mm

10,98