Buitinių nuotekų išvežimas

BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR NUOTEKŲ VALYMO TVARKOS APRAŠAS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato tvarką, pagal kurią UAB „Ukmergės vandenys“ (toliau tekste – nuotekų vežėjas) teikia buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugas (toliau tekste – paslaugos) fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau tekste – subjektai)  Ukmergės mieste ir rajone.

  1. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

2.1. Buitinės nuotekos traktoriumi su cisterna išvežamos tik iš tų subjektų, kurie neturi įsiskolinimo nuotekų vežėjui.

2.2. Paslaugos užsakomos skambinant tel.: +370 612 54855. Paslaugų užsakymai priimami nuo pirmadienio iki penktadienio (įskaitant ir nedarbo dienas) nuo 7:00 val. iki 19:00 val. Užsakymai priimami ne vėlesniam nei 28 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo dienos. Jei šiame 28 dienų laikotarpyje nėra galimybės suteikti paslaugas, užsakymas nėra priimamas ir apie tai informuojamas užsakymą pateikiantis subjektas.

2.3. Paslaugos teikiamos šiomis darbo dienomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais (nuo 7:00 val. iki 16:00 val.) ir penktadieniais (nuo 7:00 val. iki 14:45 val.).

2.4. Paslaugas įsipareigojame atlikti per 10 darbo dienų nuo užsakymo dienos.

2.5. Paslaugos teikiamos tik tada, kai lauko temperatūra yra ne žemesnė nei -10 C. Jei tam tikrą dieną priimto užsakymo nėra galimybės vykdyti dėl per žemos lauko temperatūros, užsakymą pateikęs subjektas apie tai informuojamas telefonu ir jam pasiūlomos kitos paslaugų teikimo datos.

2.6. Paslaugos teikimo vietoje turi būti patogus privažiavimas sunkiajai technikai:

2.6.1. Traktoriui ,,Valtra A93H“ su 6 m3 cisterna: bendras svoris 14 t., ilgis 11 m, plotis 2,5 m, aukštis 3,7 m.

2.6.2. Traktoriui ,,Valtra T161 C“ su 11 m3 cisterna: bendras svoris 20 t., ilgis 12 m, plotis 2,5 m, aukštis 4,2 m.

2.7. Už atvejus, kada dėl nepatogaus privažiavimo prie nuotekų surinkimo rezervuaro nukenčia užsakovo turtas –  įmonės darbuotojai neatsako.

2.8. Maksimalus galimas  atstumas nuo asenizacinės mašinos iki išsiurbimo vietos – 15 m. Asenizacinės mašinos važiavimas atbuline eiga iki nuotekų kaupimo rezervuaro turi būti ne ilgesnis nei 20 m.

2.9. Nuotekų kaupimo rezervuaro anga, per kurią yra įleidžiama išsiurbimo žarna, turi būti ne mažesnio nei 30 cm vidinio skersmens.

2.10. Draudžiama į buitinių nuotekų kaupimo rezervuarą išleisti: gamybines atliekas bei pavojingas medžiagas ir jų mišinius, galinčius sukelti sprogimą ar sutrikdyti nuotekų vežėjo nuotekų valyklos darbą. Išleidus pavojingas medžiagas – apmokėti nuotekų vežėjo patirtus nuostolius.

  1. SURENKAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ APSKAITA IR ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

3.1. Surinkus buitines nuotekas į mobiliąją transporto priemonę, yra užpildomas nuotekų priėmimo kvitas (2 egz.), kurį turi pasirašyti traktoriaus su cisterna  vairuotojas  ir paslaugą užsakęs subjektas ar jo atstovas. Pirmasis kvito egzempliorius (žalios spalvos) lieka nuotekų vežėjui, o antrasis kvito egzempliorius (geltonos spalvos) atiduodamas paslaugą užsakančiam subjektui ar jo atstovui.

  1. PASLAUGŲ KAINOS

4.1. Buitinių nuotekų surinkimo ir nuotekų valymo paslaugos kaina, naudojant traktorių su cisterna (cisternos tūris 6 m3).

4.2. Jei išvežamų buitinių nuotekų kiekis yra didesnis nei 6 m3, papildomo buitinių nuotekų kiekio išvežimui turi būti pateiktas naujas užsakymas.

4.3. Buitinių nuotekų surinkimo ir nuotekų valymo paslaugos kaina, naudojant traktorių su cisterna (cisternos tūris 11 m3). Naudojama išimtiniais atvejais, esant dideliam buitinių nuotekų kiekiui.

4.4. Jei išvežamų buitinių nuotekų kiekis yra didesnis nei 11 m3, papildomo buitinių nuotekų kiekio išvežimui turi būti pateiktas naujas užsakymas.

NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR NUOTEKŲ VALYMO PASLAUGŲ KAINOS

nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d.

Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur (be PVM) Bendra kaina, Eur/m3 (be PVM) Bendra kaina, Eur/m3 (su PVM) VIENO REISO KAINA EUR (BE PVM) VIENO REISO KAINA EUR (SU PVM)

Nuotekų surinkimas mobiliomis transporto priemonėmis,
Eur/m3

Nuotekų valymas,
Eur/m3
Dumblo tvarkymas,
Eur/m3
1. Nuotekų išvežimas traktoriumi su cisterna (6 m3)
1.1. Nuotekų surinkimas mobiliomis transporto priemonėmis gyventojams 5,67 0,81 0,27 6,75 8,17 40,50 49,02
2. Nuotekų išvežimas traktoriumi su cisterna (11 m3)
2.1. Nuotekų surinkimas mobiliomis transporto priemonėmis gyventojams 5,67 0,81 0,27 6,75 8,17 74,25 89,87

Nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugų kainos nuo 2024 m. balandžio 1 d.  

Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur (be PVM) Bendra kaina,
Eur/m3(be PVm)
Bendra kaina,
Eur/m3 (su PVM)
Vieno reiso kaina,
Eur (be PVM)
Vieno reiso kaina,
Eur (su PVM)
Nuotekų surinkimas
mobiliomis transporto
priemonėmis Eur/m3
Nuotekų valymas
Eur/m3
Dumblo tvarkymas,
Eur/m3
1. Nuotekų išvežimas traktoriumi su cisterna(6 m3)
1.1. Nuotekų surinkimas mobiliomis
transporto priemonėmis gyventojams
5,67 0,88 0,31 6,86 8,30 41,16 49,80
2. Nuotekų išvežimas traktoriumi su cisterna (11 m3)
2.1. Nuotekų surinkimas mobiliomis
transporto priemonėmis gyventojams
5,67 0,88 0,31 6,86 8,30 75,46 91,30