Nuotekų tvarkymo kokybė

       Bendrovės eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose nuotekos išvalomos neviršijant Taršos leidimuose nustatytų nuotekų išvalymo reikalavimų. Nuotekų ir išleidžiamo į aplinką paviršinio vandens kokybės tyrimus atlieka UAB "Ukmergės vandenys" nuotekų laboratorija, turinti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos tyrimus. Informacija apie kiekvienoje valykloje išvalytą nuotekų kiekį ir išvalytų nuotekų vidutinius metinius rodiklius pateikiama lentelėje.

Ukmergės r. nuotekų valyklose išvalytų nuotekų kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamų į aplinką nuotekų užterštumas

Eil. Nr Nuotekų valykla Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst.m3/metus Nustatytas išleidimo normatyvas, mg/l Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l
2020 m. 2021 m. 2022 m. Teršalo pavadinimas Reikšmė 2020 m. 2021 m. 2022 m.
1. Ukmergė 1046,151 1101,385 1351,239 BDS7 17 4,876 6,45 4,485
BN 15 6,045 4,769 4,995
BP 2 0,48 0,665 0,472
CHDS - 40,84
Ftalatai 0,002 0,0002
Gyvsidabris 0,002 0
Vanadis 2 0
2. Antakalnis III 3,101 2,927 2,751 BDS7 23 6,983 10,284 7,263
BN 30 19,955 8,321
BP 4 2,814 2,173
SM 30 18,153
3. Dainava 11,794 13,808 17,660 BDS7 23 6,577 8,531 6,476
4. Deltuva 11,721 11,118 11,616 BDS7 23 11,237 11,774 7,788
BN 30
BP 4
5. Jasiuliškis 20,169 18,832 22,148 BDS7 23 8,343 7,493 4,383
6. Laumėnai 6,166 5,796 4,830 BDS7 23 4,728 3,433 2,603
7. Lyduokiai 6,349 7,485 9,811 BDS7 23 8,648 5,544 3,851
8. Pabaiskas 3,083 3,423 3,138 BDS7 23 9,104 7,041 7,630
9. Rečionys 9,243 14,02 14,273 BDS7 23 9,243 9,686 7,964
BN 30
BP 4
10. Siesikai 8,625 9,488 10,323 BDS7 23 8,795 8,695 5,922
BN 30
BP 4
11. Šventupė 24,606 35,52 41,825 BDS7 23 4,49 3,389 2,408
12. Taujėnai 25,786 31,712 22,920 BDS7 23 7,344 7,474 5,861
13. Tulpiakiemis 2,297 2,747 2,148 BDS7 23 5,42 4,623 3,063
14. Vepriai 10,367 12,399 14,559 BDS7 23 9,641 9,404 7,681
BN 30
BP 4
15. Vidiškiai 6,09 6,258 6,491 BDS7 23 3,804 3,579 3,578
16. Viškonys 3,269 3,223 3,373 BDS7 23 6,499 6,64 7,231
17. Žeimiai 3,492 3,509 3,604 BDS7 23 11,36 9,176 7,616
18. Želva 13,232 11,544 12,254 BDS7 23 6,19 7,597 6,856
BN 30
BP 4
19. Žemaitkiemis 19,055 17,156 15,911 BDS7 23 4,665 7,805 7,040
20. Petronys 3,091 4,623 4,487 BDS7 23 9,017 8,89 9,032
21. Lėnas 1,568 1,525 1,826 BDS7 23 7,717 9,967 7,399

BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras
BN - bendrasis azotas
BP - bendrasis fosforas
SM - Skendinčios medžiagos

 

 Ukmergės m. išleidžiamų į aplinką paviršinio vandens kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamo vandens užterštumas

 

Eil. Nr. Paviršinių nuotekų išleistuvas Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst.m3/metus Nustatytas išleidimo normatyvas, mg/l Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l
2020 m. 2021 m. 2022 m. Teršalo pavadinimas Reikšmė 2020 m. 2021 m. 2022 m.
1.

1810115

3L Pramonės g.

57,212 79,391 70,755 SM 30 13,32 8,47 12,10
BDS7 23 3,34 6,83 4,54
NAFTA 5 0 0 0
2.

1810117

2L Žiedo g.

56,129 71,661 62,384 SM 30 13,5 10,40 14,25
BDS7 4,18 3,41 4,72
NAFTA 5 0 0,30 0
3.

1810121

1L Malkų g.

89,574 114,000 100,704 SM 30 12,07 8,25 9,26
BDS7 23 3,60 5,60 4,03
NAFTA 5 0 0 0
4.

1810123

8L Kalvių - Žuvų g.

12,392 19,085 18,502 SM 30 12,70 10,70 16.50
BDS7 3,81 3,72 4,34
NAFTA 5 0 0 0
5.

1810125

7L Vytauto g. 69

48,282 54,084 47,154 SM 30 12,70 14,50 14,25
BDS7 28,75 3,81 3,14 3,70
NAFTA 5 0 0 0
6.

1810127

10L Pašilė

31,214 39,848 34,690 SM 30 11,25 13,00 11.05
BDS7 2,85 4,61 3,06
NAFTA 5 0 0 0
7.

1810129

12L Kareivinių g.

35,739 45,626 39,720 SM 30 7,56 6,47 5,80
BDS7 2,34 2,10 1,94
NAFTA 5 0 0 0
8.

1810161

9L Vasario 16-osios g.

94,570 SM 30 19,00
BDS7 23 6,03
NAFTA 5 0 0 0

SM - Skendinčios medžiagos
BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras
BN - bendrasis azotas