Nuotekų tvarkymo kokybė

       Bendrovės eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose nuotekos išvalomos neviršijant Taršos leidimuose nustatytų nuotekų išvalymo reikalavimų. Nuotekų ir išleidžiamo į aplinką paviršinio vandens kokybės tyrimus atlieka UAB "Ukmergės vandenys" nuotekų laboratorija, turinti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos tyrimus. Informacija apie kiekvienoje valykloje išvalytą nuotekų kiekį ir išvalytų nuotekų vidutinius metinius rodiklius pateikiama lentelėje.

Ukmergės r. nuotekų valyklose išvalytų nuotekų kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamų į aplinką nuotekų užterštumas

Eil. Nr Nuotekų valykla Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst.m3/metus Nustatytas išleidimo normatyvas, mg/l Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l
2019 m. 2020 m. 2021 m. Teršalo pavadinimas Reikšmė 2019 m. 2020 m. 2021 m.
1. Ukmergė 1034,171 1046,151 1101,385 BDS7 17 5,66 4,876 6,45
BN 15 5,824 6,045 4,769
BP 2 0,864 0,48 0,665
2. Antakalnis III 2,767 3,101 2,927 BDS7 23 6,035 6,983 10,284
BN 30 8,818 19,955
BP 4 2,927 2,814
3. Dainava 13,275 11,794 13,808 BDS7 23 11,445 6,577 8,531
4. Deltuva 9,952 11,721 11,118 BDS7 23 14,67 11,237 11,774
BN 30 6,431
BP 4 2,663
5. Jasiuliškis 19,309 20,169 18,832 BDS7 23 4,387 8,343 7,493
6. Laumėnai 4,61 6,166 5,796 BDS7 23 2,863 4,728 3,433
7. Lyduokiai 6,022 6,349 7,485 BDS7 23 6,659 8,648 5,544
8. Pabaiskas 3,242 3,083 3,423 BDS7 23 5,922 9,104 7,041
9. Rečionys 7,479 9,243 14,02 BDS7 23 9,025 9,243 9,686
BN 30 11,499
BP 4 2,968
10. Siesikai 7,909 8,625 9,488 BDS7 23 8,636 8,795 8,695
BN 30 8,674
BP 4 2,238
11. Šventupė 23,499 24,606 35,52 BDS7 23 3,796 4,49 3,389
12. Taujėnai 25,988 25,786 31,712 BDS7 23 8,608 7,344 7,474
13. Tulpiakiemis 2,392 2,297 2,747 BDS7 23 8,487 5,42 4,623
14. Vepriai 10,504 10,367 12,399 BDS7 23 10,048 9,641 9,404
BN 30 7,353
BP 4 2,266
15. Vidiškiai 6,3 6,09 6,258 BDS7 23 7,825 3,804 3,579
16. Viškonys 2,337 3,269 3,223 BDS7 23 7,146 6,499 6,64
17. Žeimiai 3,762 3,492 3,509 BDS7 23 7,576 11,36 9,176
18. Želva 9,896 13,232 11,544 BDS7 23 7,104 6,19 7,597
BN 30 7,084
BP 4 2,809
19. Žemaitkiemis 14,454 19,055 17,156 BDS7 23 2,034 4,665 7,805
20. Petronys 0,785 3,091 4,623 BDS7 23 11,592 9,017 8,89
21. Lėnas 0,858 1,568 1,525 BDS7 23 3,846 7,717 9,967

BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras
BN - bendrasis azotas
BP - bendrasis fosforas

 

 Ukmergės m. išleidžiamų į aplinką paviršinio vandens kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamo vandens užterštumas

 

Eil. Nr. Paviršinių nuotekų išleistuvas Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst.m3/metus Nustatytas išleidimo normatyvas, mg/l Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l
2019 m. 2020 m. 2021 m. Teršalo pavadinimas Reikšmė 2019 m. 2020 m. 2021 m.
1.

1810115

3L Pramonės g.

53,814 57,212 79,391 SM 30 13,0 13,32 8,47
BDS7 28,75 5,15 3,34 6,83
NAFTA 5 0 0 0
2.

1810117

2L Žiedo g.

49,095 56,129 71,661 SM 30 12,75 13,5 10,40
BDS7 28,75 3,32 4,18 3,41
NAFTA 5 0 0 0,30
3.

1810121

1L Malkų g.

111,692 89,574 114,000 SM 30 14,84 12,07 8,25
BDS7 28,75 3,15 3,60 5,60
NAFTA 5 0 0 0
4.

1810123

8L Kalvių - Žuvų g.

11,238 12,392 19,085 SM 30 16,22 12,70 10,70
BDS7 28,75 6,08 3,81 3,72
NAFTA 5 0 0 0
5.

1810125

7L Vytauto g. 69

45,452 48,282 54,084 SM 30 13,00 12,70 14,50
BDS7 28,75 5,78 3,81 3,14
NAFTA 5 0 0 0
6.

1810127

10L Pašilė

30,258 31,214 39,848 SM 30 9,75 11,25 13,00
BDS7 28,75 2,98 2,85 4,61
NAFTA 5 0 0 0
7.

1810129

12L Kareivinių g.

40,861 35,739 45,626 SM 30 7,97 7,56 6,47
BDS7 28,75 1,58 2,34 2,10
NAFTA 5 0 0 0

SM - Skendinčios medžiagos
BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras
BN - bendrasis azotas