Kokybės vadybos sistema

      UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ 2014 m. sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendina ir prižiūri Kokybės vadybos, Aplinkosaugos vadybos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą (KAD) ir nuolat gerina jos rezultatyvumą pagal standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 bei LST ISO 45001:2018 reikalavimus.

     KAD vadybos sistema įpareigoja įmonę būti atsakinga už darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą, kokybę, atitikti augančius aplinkos apsaugos ir kokybės poreikius, užtikrinanti atitikimą normatyviniams ir teisiniams aplinkos apsaugos, kokybės ir įmonės vykdomos veiklos reikalavimams.

    KAD leidžia įmonei gerinti atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas bei valdyti trumpalaikius ir ilgalaikius jos veiklos, teikiamų paslaugų poveikius aplinkai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.

    Įmonė, laikydamasi savo KAD politikos, yra įsipareigojusi nuolat gerinti kokybę, aplinkos apsaugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą, laikydamasi veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų, tausodama gamtinius išteklius, mažindama atliekų susidarymą ir taršos neigiamą poveikį aplinkai.

     Sertifikavimo sritis – GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ TVARKYMAS, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ  STAYBA

     Atlikus persertifikavimo auditą 2023 m  spalio 25 d. įmonei buvo išduoti nauji DNV GL Business Assurance Finland Oy AB sertifikatai: