VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOMIS JAU GALIMA NAUDOTIS

2023 09 18


         

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOMIS JAU GALIMA NAUDOTIS

         Centralizuoti nuotekų ir vandens tinklai – esminis kiekvienos gyvenamosios vietovės infrastruktūros elementas, užtikrinantis kokybišką žmonių gyvenimą. Tiesa, tokia infrastruktūra vis dar nėra pasiekiama ženkliai daliai Lietuvos gyventojų. Tačiau šalia Ukmergės Dukstynos ir Varkališkių k. Vidiškių sen. esančių sodininkų bendrijų „Rasa“ ir „Dukstynėlė“ gyventojai jau gali gauti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Neseniai čia baigti Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) finansuoto vandentvarkos projekto rangos darbai. Tai suteiks galimybę prie nuotekų ir vandens tinklų prisijungti daugiau nei 80-čiai būstų.

         Įgyvendinant projektą ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų (Sanglaudos fondo) investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ jau užbaigti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai sodininkų bendrijose „Rasa“ ir „Dukstynėlė“, vykdyti pagal rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Dukstynos ir Varkališkių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. (sodininkų bendrijose "Rasa" ir "Dukstynėlė")“. Atliktų statybos darbų vertė 787.018,30  Eur be PVM. Nutiesta apie 4723 m vandentiekio ir apie 4385 m nuotekų tinklų, sumontuota moderni nuotekų siurblinė, kuri visas susidarančias nuotekas išpumpuos į miesto nuotekų tinklus Vytauto g. Dėl riboto finansavimo ir nedidelio apgyvendinimo tankumo kai kuriose bendrijos gatvėse pagal finansavimo sąlygas nebuvo galimybės suprojektuoti ir nutiesti tinklus Projekto lėšomis, tačiau atsižvelgiant į gyventojų prašymus bus ieškoma kitų finansavimo šaltinių tinklų plėtrai bendrijų teritorijose.

         Įrengus naują infrastruktūrą gyventojams sudarytos sąlygos naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų įrengimas sumažins neigiamą poveikį aplinkai, prisidės prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties mažinimo, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, sveikatos ir aplinkosaugos būklės gerinimo Ukmergės rajono savivaldybėje.

         Kaip numatyta Projekto finansavimo sutartyje, gyventojai, kurie buvo pasirašę įsipareigojimus prie nutiestų tinklų, privalo tai padaryti iki šių metų pabaigos. Visų, įsirengusių sklypuose tinklus, būstų savininkai jau gali naudotis paslaugomis ir turi kreiptis į UAB „Ukmergės vandenys“ tel. 8340 63088; 63135 arba elektroniniu paštu admin@ukvand.lt dėl vandens skaitiklių įrengimo ir sutarčių sudarymo. Dėl tinklų per sklypą įrengimo kreiptis tel. 8 686 97358.

                                                                 UAB ,,Ukmergės vandenys“ administracija