UŽBAIGTAS ĮGYVENDINTI VANDENTVARKOS PROJEKTAS

2023 10 09


UŽBAIGTAS ĮGYVENDINTI VANDENTVARKOS PROJEKTAS

 

            UAB „Ukmergės vandenys“ kartu su Ukmergės rajono savivaldybės administracija užbaigė įgyvendinti iš Europos Sąjungos  sąnglaudos fondo  bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“. Projektas buvo vykdomas nuo 2017 metų pasirašius projekto finansavimo sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra. Įgyvendinto projekto apimtyje buvo nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Siesikų mstl. kur dar nebuvo centralizuotų tinklų, Petronių k. nutiesti nuotekų tinklai ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai, Lyduokių mstl. Butkiškių, Sodų, Miško, Kaštonų ir Lakštingalų gatvėse nutiesti nuotekų tinklai, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Žeimių ir Jasiuliškio kaimuose, rekonstruota 7 km vandentiekio ir beveik 4 km nuotekų tinklų Ukmergėje.

             2023-05-11 d. Aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-147 įgyvendinamam projektui buvo skirtas papildomas 191 550,45 eurų ES lėšų finansavimas. Dar  beveik tiek pat lėšų prie darbų finansavimo prisidėjo UAB „Ukmergės vandenys“. Papildomo finansavimo lėšomis Ukmergės mieste Pievų, Gėlių, Vilnius ir Šaltalankių gatvėse buvo nutiesta apie 0,21 km vandentiekio ir 0,85 km nuotekų tinklų, prie kurių sudaryta galimybė prisijungti 17 būstų. Taip pat buvo rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai didinant jų pajėgumą Deltuvos mstl. ir Dainavos kaime. Įrengus naują infrastruktūrą gyventojams sudarytos sąlygos naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų tvarkymo sistema.

            Įgyvendinus projektą sudarytos sąlygos prijungti prie vandentiekio tinklų 60 būstų, prie nuotekų tinklų – 202 būstų, padidėjo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas Ukmergės rajono savivaldybėje. Atliktos investicijos prisidės prie Ukmergės raj. socialinės - ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo.

            Bendra įgyvendinamo projekto vertė, įskaitant papildomą finansavimą 3.502.438,25 Eur, iš to skaičiaus ES sąnglaudos fondo lėšos 2.159.719,53 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 744.270,00 Eur ir UAB „Ukmergės vandenys“ lėšos 598.448,72 Eur.