UŽBAIGTAS ĮGYVENDINTI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTAS

2023 12 13


         UAB „Ukmergės vandenys“ kartu su Ukmergės rajono savivaldybės administracija užbaigė įgyvendinti iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondų lėšų  bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“. Projektas buvo vykdomas nuo 2016 metų gruodžio mėn. pasirašius projekto finansavimo sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto įgyvendinimo metu Ukmergėje buvo nutiesta 11,26 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų Vasario 16-osios, Paupio, Tvenkinių, Jogailos, Vilties, Koklių Fabriko ir Antakalnio gatvėse, atskirose Deltuvos, A. Smetonos,  Mindaugo, P. Cvirkos, Gruodžio 17-osios, Linų, Malkų, Dirvonų g., Dirvonų skg., Darbininkų g. atkarpose, Anykščių g. prie daugiabučių namų, Vilniaus g. atkarpose tarp Miškų urėdijos ir Koklių Fabriko gatvės bei tarp Vėjų ir Trakų gatvių.  Taip pat ant naujai įrengto vandens išleidėjo Vasario 16-osios g. buvo sumontuoti paviršinio vandens valymo ir apskaitos įrenginiai, įsigytas specializuotas automobilis paviršinių nuotekų tinklų eksploatacijai.

          Įgyvendintas Projektas leido pagerinti paviršinių nuotekų surinkimą iš gyvenamųjų teritorijų, kuriose po lietaus kaupdavosi paviršinis vanduo, sumažėjo gatvių užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizika ir neigiamas poveikis aplinkai bei ekonomikai Ukmergės mieste. Paviršinis vanduo naujai įrengtais tinklais surenkamas iš 79 ha ploto teritorijos.

        Bendra įgyvendinamo projekto vertė 2.556.885,12 Eur, iš to skaičiaus ES Sanglaudos fondų lėšos 2.173.352,35 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 383.532,77 Eur ir UAB „Ukmergės vandenys“ lėšos 122.206,56 Eur.