Priimami gyventojų prašymai įrengti buitinių nuotekų išvadus

2022 08 05


UKMERGĖS GYVENTOJŲ DĖMESIUI

         Priimami gyventojų prašymai įrengti buitinių nuotekų išvadus Ukmergės miesto aglomeracijos ribose. Nuotekų išvadų įrengimas sklypo ribose bus 100 procentų finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos fondo (LAAIF) lėšomis. Šia parama galima pasinaudoti, kai tinklai tiesiami per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos, esančios viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio gyvenamo būsto ir prijungiami prie  centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų. Vandentiekio įvadų įrengimas projekto lėšomis nefinansuojamas.

         Prašymus prašome pateikti UAB „Ukmergės vandenys“ Gamybiniam techniniam skyriui 104 kab. iki 2022 m rugsėjo 15 dienos arba kreiptis telefonu 8 618 21017.

         Kviečiame pasinaudoti galimybe projekto lėšomis prijungti savo gyvenamuosius būstus prie miesto centralizuotos nuotekų sistemos !