Pasirašytos tinklų tiesimo sutartys

2023 05 24


PASIRAŠYTOS VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TIESIMO PIEVŲ G. IR VILNIAUS G. BEI NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TIESIMO GĖLIŲ G. IR ŠALTALANKIŲ G. UKMERGĖS MIESTE  RANGOS DARBŲ SUTARTYS

 

         2023 m. balandžio 20 d. UAB ,,Ukmergės vandenys“ pasirašė rangos darbų sutartį ES-48-20230420 „Nuotekų šalinimo tinklų Gėlių ir Šaltalankių g. Ukmergės m.“ su konkursą laimėjusią įmone UAB „Medeniai“. Sutarties darbų vertė 65900,40 Eur be PVM. Iš jų 50% finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

          2023 m. gegužės 23 d. UAB ,,Ukmergės vandenys“ pasirašė rangos darbų sutartį Nr. ES-51-20230523 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų ir Vilniaus g. Ukmergės m.“ su konkursą laimėjusią įmone UAB „Medeniai“. Sutarties darbų vertė 72530,00 Eur be PVM. Iš jų 50% finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

         Darbai bus pradėti vykdyti  2023 m. gegužės 29 d. pagal UAB „Atamis“ parengtus projektus ir turi būti užbaigti iki 2023 m. liepos 31 d.  Projekto metu planuojama nutiesti 222 m. vandentiekio tinklų ir 884 m. buitinių nuotekų tinklų.

         Įrengus naują infrastruktūrą gyventojams bus sudarytos sąlygos naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų įrengimas sumažins neigiamą poveikį aplinkai, prisidės prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo.

         Iškilus klausimams dėl projekto įgyvendinimo, įvadų ar išvadų projektų parengimo ar darbų užsakymo ir kitais klausimais gyventojai gali kreiptis į UAB „Ukmergės vandenys“ gamybinį-techninį skyrių telefonu 8 610 63020.