PASIRAŠYTA RANGOS DARBŲ SUTARTIS DĖL VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ TIESIMO Į SODININKŲ BENDRIJAS „RASA“ IR „DUKSTYNĖLĖ“

2022 07 08


         2022-07-05 d. pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. ES-43-20220705 su konkursą laimėjusia UAB „Gilva“. Sutarties darbų vertė 787018.3 Eur be PVM. Darbai bus vykdomi pagal UAB „Atamis“ parengtą projektą „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dukstynos k., Varkališkių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., supaprastintas statybos projektas“ ir turi būti užbaigti iki 2023-07-01 d. Projekto metu planuojama nutiesti 4715 m vandentiekio ir 4383 m nuotekų tinklų bei pajungti 98 būstus, nors galimybę prisijungti turės daugiau gyventojų. Tinklai suprojektuoti taip, kad būtų sudaryta galimybė plėtrai ir visos gatvės, kuriose gyventojai yra išreiškę norą jungtis prie tinklų, galėtų prisijungti prie šiuo etapu planuojamų tiesti tinklų, išsprendus tinklų įrengimo finansavimą.

         Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Dukstynos k., Varkališkių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. sodininkų bendrijose „Rasa“ ir „Duksynėlė“ yra finansuojamas UAB „Ukmergės vandenys“ lėšomis gavus lengvatinę paskolą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ ir Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pasirašius bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ sutartį.

         Įrengus naują infrastruktūrą gyventojams bus sudarytos sąlygos naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų įrengimas sumažins neigiamą poveikį aplinkai, prisidės prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo. Investicijų projektas reikšmingai prisidės prie socialinės atskirties mažinimo, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, sveikatos ir aplinkosaugos būklės gerinimo Ukmergės rajono savivaldybėje.

         Iškilus klausimams dėl projekto įgyvendinimo, įvadų projekto parengimo ar darbų užsakymo ir kitais klausimais gyventojai gali kreiptis į UAB „Ukmergės vandenys“ gamybinį-techninį skyrių telefonu 8 618 21017.