64 būstai prijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų

2023 04 07


Dar 64 būstai prijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų

 

         UAB „Ukmergės vandenys“ įgyvendino jau ketvirtą Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamą,  būstų nuotekų sistemų prijungimo prie Ukmergės m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų projektą

         2023 m. vasario 28 d. baigta nuotekų išvadų statyba 64 būstams Ukmergės aglomeracijoje. Darbus atliko konkurso būdų parinktas rangovas UAB „Medeniai“. Bendra įgyvendinto projekto vertė 133775,40 eur (be PVM), iš kurių 123469,32 eur (be PVM)  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos, 10306,08 eur (be PVM) – UAB „Ukmergės vandenys“ lėšos.

Pagal 2022-01-21 subsidijos teikimo sutarties Nr. LAAIF-S-15(2022) su Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt  /  www.am.lt) sąlygas tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype buvo taikomas 100 % finansavimas, o nuotekų surinkimo tinklų daliai iki gyventojo sklypo buvo taikomas 70 % finansavimas. Vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriama subsidijos suma negalėjo viršyti 2 100 eurų.

         Prieš įgyvendinant projektą buvo apklausti gyventojai, kurių būstai neprijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Apklausos metu paaiškėjo, kad gyventojai nuotekas kaupia rezervuaruose. Iš dalies nuotekų kaupimo rezervuarų nuotekos išvežamos, tačiau jų kiekiai mažesni nei suvartojamo vandens kiekiai, dėl ko darytina prielaida, kad rezervuarai yra nesandarūs (įrengti be dugnų) ir galima aplinkos tarša nevalytomis nuotekomis.

         Projekto įgyvendinimo metu prie centralizuotų nuotekų tinklų buvo prijungti 64 būstai, įrengta 1602,38 m nuotekų tinklų. Nuotekų surinkimo tinklai kurie įrengti gyventojų sklypuose, buvo perduoti gyventojams pagal perdavimo–priėmimo aktus.

         Įgyvendinus projektą, Ukmergės aglomeracijoje padidėjo būstų skaičius su centralizuotu nuotekų tvarkymu taip pat  sumažinta galimybė teršti  aplinką nevalytomis nuotekomis.