Gyventojų žiniai

2022 05 03


       Ukmergės rajono savivaldybės taryboje priimtas sprendimas dėl "POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO", ir pakeistas
"INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS"Daugiau informacijos rasite Ukmergės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje (http://www.ukmerge.lt)