Laboratorijos paslaugos

GERIAMOJO VANDENS, NUOTEKŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Paslaugos kaina Eurais
Kaina be PVM PVM 21% Kaina su PVM Eur.

1

BDS  nustatymas

vnt

19,97

4.19

24.16

2

Permanganantinė oksidacija

vnt

7,53

1,58

9,11

3

PH nustatymas

vnt

2,02

0,42

2,44

4

Bendrosios geležies nustatymas

vnt

9,65

2,03

11,68

5

Enterokokų nustatymas

vnt

7,89

1,66

9,55

6

Bendro kolonijų skaičiaus nustatymas

vnt

8,47

1,78

10,25

7

Mangano nustatymas

vnt

12,95

2,72

15,67

8

Naftos produktų nustatymas

vnt

23,01

4,83

27,84

9

Biochromatinė oksidacija(chDS)

vnt

8,54

1,79

10,33

10

Bendro azoto nustatymas

vnt

13,09

2,75

15,84

11

Bendro fosforo nustatymas

vnt

9,14

1,92

11,06

12

Amonio nustatymas

vnt

6,85

1,44

8,29

13

Nitritų nustatymas

vnt

7,21

1,51

8,72

14

Nitratų nustatymas

vnt

8,97

1,88

10,85

15

Fosfatų nustatymas

vnt

6,89

1,45

8,34

16

Chloridų nustatymas

vnt

6,25

1,31

7,56

17

Sulfatų nustatymas

vnt

5,61

1,18

6,79

18

Sausų medžiagų dumble nustatymas

vnt

9,95

2,09

12,04

19

Spalvos nustatymas

vnt

3,95

0,83

4,78

20

Drumstumo nustatymas

vnt

2,78

0,58

3,36

21

Bendrųjų koliformų nustatymas

vnt

7,96

1,67

9,63

22

Vandens mėginio paėmimas

vnt

8,13

1,71

9,84

23

Savitojo elektros laidžio nustatymas

vnt

2,05

0,43

2,48

24

Skendinčių medžiagų nustatymas

vnt

10,98

2,31

13,29

25

Destiliuoto vandens gamyba  5 ltr

vnt

4,38

0,92

5,30

26

E.coli nustatymas

vnt

8,46

1,78

10,24

27

Pilna nuotekų analizė

vnt

107,43

22,56

129,99

28

Lietaus nuotekų analizė

vnt

72,02

15,12

87,14

29

Gamybinių nuotekų  analizė

vnt

71,30

14,97

86,27

30

A grupės rodiklių nustatymas

vnt

27,24

5,72

32,96

31

B grupės rodiklių nustatymas be mangano

vnt

59,98

12,60

72,58

32

B grupės rodiklų nustatymas su manganu

vnt

72,92

15,31

88,23

 Taikoma nuo 2021 10 01 d.