Visuomenės informavimas apie statybos projektą

2022 02 10


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Serbentų g. 2A, Ukmergė, žemės sklypo kad. Nr. 8170/0015:2 Ukmergės m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; žemės sklypo naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

statinių pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, Raudondvario pl. 150-201, LT-47174, Kaunas.
el. paštas: info@sauleselektrines.lt, tel. Nr. 8 663 699 99.
Įgaliotas atstovas Gytis Mikėnas el. paštas: gytis@sauleselektrines.lt, tel. Nr. 8 679 166 41.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Ukmergės vandenys“, Serbentų g. 2A, Ukmergė. el. paštas: admin@ukvand.lt,
tel. Nr. +370 340 63135.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Raudondvario pl. 150-201, LT-47174, Kaunas, tel. Nr. 8 679 166 41.
Darbo dienomis 9.00 val.–12.00 val. ir  13.00–17.00 val.
 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

raštu UAB "Informacinių technologijų pasaulis", Raudondvario pl. 150-201, LT-47174 Kaunas,
el. paštu: info@sauleselektrines.lt iki 2022 m. kovo mėn. 01 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2022 m. kovo mėn. 01 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu.
Tiesioginės transliacijos nuoroda: meet.google.com/ypt-jmzp-fcm

Su projektiniais pasiūlymais galite susipažinti čia