Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

2023 05 26


Statinių statybvietės adresas:

Eil. Nr.

Gyvenamojo būsto adresas

Projektuojamų statinių geografinės koordinatės

1

A. Smetonos g.13-1

x=6123887; y=547883

2

A. Smetonos g. 13-4

x=6123887; y=547884

3

Artilerijos g.6

x=6124258; y=547495

4

Aukštaičių g.7-3

x=6119834; y=5500117

5

Aukštaičių g.7-4

x=6119817; y=550104

6

Ąžuolų g.16-1

x=6123025; y=550657

7

Ąžuolų g.16-4

x=6123027; y=550654

8

Braškių g.10

x=6121950; y=546550

9

Braškių g.11

x=6121939; y=546536

10

Braškių g.14

x=6121925; y=546509

11

Bugenių g.60

x=6122786; y=548445

12

Draugystės g.24

x=6123445; y=550518

13

Gedimino g.62

x=6124828, y=548347

14

Smetonos g. 28-2

x=6124379; y=547662

15

Kosmonautų g.6

x=6119623; y=549964

16

Nuotekų g.44

x=6123650; y=549700

17

Pašilės g.42

x=6119695; y=549958

18

Pašilės g.44

x=6119666; y=549911

19

Paupio g.59A

x=6124332, y=549335

20

Pušyno g.13

x=6120170; y=549994

21

Ramybės g.32

x=6125139; y=549132

22

Šaltalankių g.3-3

x=6123765; y=551204

23

Šaltalankių g. 5-6

x=6123845; y=551225

24

Šaltalankių g.7

x=6123840; y=551215

25

Topolių g.7A

x=6123600; y=551000

26

Nuotekų g.120-3

x=6123741; y=551202

27

Nuotekų g.120-10

x=6123741; y=551202

28

Nuotekų g.120-8

x=6123739; y=551220

29

Nuotekų g.120-12

x=6123736; y=551233

30

Gedimino g.65

x=6124767; y=548417

31

Vasarnamių g.15

x=6121938; y=549911

32

Vaižganto g.37

x=6124857; y=549023

33

Vėjų g.11

x=6123179; y=549027

34

V. Kudirkos g.31A

x=6125077; y=549053

35

Vytauto g.69-1

x=6124600; y=549400

36

Bažnyčios g. 25-2

x=6124759; y=548729

37

Bažnyčios g.32-2

x=6124842; y=548656

38

Gedimino g.30-1

x=6124361; y=548474

39

Kalkių g.5-1

x=6124686; y=548573

40

Kalkių g.5-2

x=6124664; y=548570

41

Kalkių g.5-3

x=6124650; y=548550

42

Kranto g.10

x=6124420; y=548629

43

Nuotekų g.12

x=6123523; y=549334

44

Paupio g.27

x=6124208; y=549095

45

Siauroji g.3

x=6123260; y=549058

46

Vilniaus g.41

x=6123600; y=548950

47

Vilniaus g.43

x=6123588; y=549006

48

Vilniaus g.45

x=6123585; y=549008

49

Vilniaus g.50

x=6123576; y=549087

50

Žalioji g.5

x=6123366; y=549187

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - Buitinių nuotekų šalinimo tinklai

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinis naudojimo būdas - Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Pastaba: projektu esami žemės naudojimo būdai nekeičiami

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB “Medeniai”.

Projekto vadovas Andrej Beliavskij, el. paštas andrej.beliavskij, tel. +37061028635.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Ukmergės  vandenys“, Gėlių g. 18, LT-20115 Ukmergė , admin@ukvand.lt,

 tel. +37034063135

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais visuomenės atstovai gali Ukmergės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.ukmerge.lt, užklausti papildomą susipažinimo informaciją, užduoti klausimus  projektuotojui gali el. paštu, telefonu, raštu iki viešo susirinkimo, Gėlių g. 18, LT-20115 Ukmergė, el.p. andrej.beliavskij@gmail.com, tel.: 861028635; Darbo dienomis 8.00-16.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-06-15;

Pašto adresas korespondencijai: Projekto vadovas Andrej Beliavskij, el. paštas andrej.beliavskij, tel. +37061028635.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių sprendinių pristatymas ir aptarimas su visuomenės atstovais organizuojamas nuotoliniu būdu. Viešas susirinkimas vyks 2023-06-15, 17.00 val.

Transliacijos nuoroda: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjExZDVlOTgtYTUxMy00NWRmLTkwM2YtYWFhYzhlZDc0NmFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22472ca084-98be-43a7-8424-c20e19eb160e%22%2c%22Oid%22%3a%2203383af9-971a-4a18-b6b1-50e85f04d0ea%22%7d

 

                                                                    Projekto vadovas Andrej Beliavskij

Projektiniai pasūlymai.