Užbaigtas įgyvendinti Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis finansuotas projektas

2021 04 15


       2021 m. kovo mėnesį užbaigus statybos darbus buvo įrengti 67 nuotekų išvadai gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotų miesto nuotekų tinklų. Bendras nutiestų nuotekų išvadų ilgis 1536 m. Projekto „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste“ lėšomis įrengti nuotekų išvadai būstams, kuriuose gyvena socialiai remtini, pensinio amžiaus ar mažas pajamas gaunantys asmenys, neturintys finansinių galimybių savo lėšomis prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Prijungus būstus prie Ukmergės miesto centralizuotos nuotekų sistemos ne tik įgyvendinti teisiniai reikalavimai, bet ir išvengta aplinkos taršos, kuri buvo galima dėl nekontroliuojamų ir netinkamai prižiūrimų individualių nuotekų tvarkymo sistemų.

       Bendra įgyvendinto projekto vertė be PVM 132222,00 Eurų, tame skaičiuje subsidija iš Lietuvos aplinkos apsaugos fondo (LAAIF) sudaro 86325,40 Eurų, o likusi dalis – UAB „Ukmergės vandenys“ lėšos.

      Tai - šeštas UAB „Ukmergės vandenys“ įgyvendintas projektas, finansuojamas iš LAAIF programos vandenų apsaugos krypties lėšų.