Perskaičiuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

2022 01 28


         2022 m. sausio 27 d. Ukmergės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 7-26. nustatė perskaičiuotas UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be PVM), kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2021 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. O3E-1663. 

        UAB „Ukmergės vandenys“ teikiamų paslaugų perskaičiuotos bazinės kainos bus taikomos nuo 2022 m. kovo 1 d.

       Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM). 

1.1. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
bute – 2,21 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,92 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,29 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,51 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,54 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,24 Eur/m3;

1.2. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,17 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,90 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,27 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,50 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,53 Eur/m3;

1.2.2.3 nuotekų dumblo tvarkymo – 0,24 Eur/m3;

1.3. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,25 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1 geriamojo vandens tiekimo – 0,99 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,26 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,50 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,53 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,23 Eur/m3;

1.4. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade – 2,15 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,89 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,26 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,50 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,53 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,23 Eur/m3;

1.5. perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,13 Eur/m3.