Kviečiame gyventojus pasinaudoti galimybe prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų

2021 11 16


        Aplinkos projektų valdymo agentūra šiais metais paskelbė antrą kvietimą teikti paraiškas gyvenamųjų būstų prijungimui prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų gyvenvietėse, kuriose gyventojų skaičius viršija 2000 žmonių paramai gauti. Dėl subsidijos tinklų tiesimui gyventojo privačiame sklype bei tinklų dalies iki gyventojo sklypo ribos valstybės ar savivaldybės žemėje tiesimo, gali kreiptis viešieji geriamojo vandens ir nuotekų tvarkytojai. Parama vandens tiekėjams teikiama pagal  LAAIF lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie  centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą.  Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos iki 2022-02-03 d.

       Prijungimui tinkami gyvenami būstai, kurie patenka į Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu nustatytos Ukmergės aglomeracijos teritoriją, bus atrinkti pagal UAB „Ukmergės vandenys“ nustatytą tvarką. Gyventojai turės iš anksto sudaryti su UAB „Ukmergės vandenys“ preliminarias sutartis su įsipareigojimu prisijungti prie nuotekų tinklų. Nutiesus tinklus iki namo, gyventojams jau savo lėšomis reikės pastate įsirengti sanitarinius prietaisus, jei jie nebuvo įrengti pastate ir gyventojai nesinaudojo individualia nuotekų tvarkymo sistema.

       Pagal pirmą kvietimą įmonė pateikė paraišką dėl 64 būstų prijungimo prie nuotekų tinklų projekto finansavimo. Atlikus projekto parengimo ir rangovo darbų atlikimui viešojo pirkimo procedūras darbai esant palankios oro sąlygoms prasidės jau kitais metais.

     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme numatyta pareiga individualiai tvarkantiems nuotekas asmenims prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kai ji nutiesta iki gyventojo sklypo ribos. Neatlikus šios pareigos, grės baudos.

     Kviečiame Jonuškų, Statikų, Varinės ir Šaukavos kaimų bei  Ukmergės  miesto gyventojus teikti prašymus UAB „Ukmergės vandenys“ iki 2022 m. sausio 14 d.

     Prašymai priimami darbo dienomis nuo 7 iki 16 val. UAB „Ukmergės vandenys“, adresu: Gėlių 18 Ukmergė arba el. paštu ruslana@ukvand.lt. Telefonas pasiteiravimui 8 618 21017.