DAR 50 BŪSTŲ UKMERGĖJE BUS PRIJUNGTA PRIE NUOTEKŲ TINKLŲ

2022 12 08


         2022-12-07 su Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta subsidijos teikimo sutartis Nr. LAAIF-S-50(2022) pagal UAB „Ukmergės vandenys“ pateiktą  paraišką finansavimui gauti už 50-ties gyvenamųjų būstų pajungimą prie centralizuotų nuotekų tinklų, pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros 2022-08-09 kvietimą. Bendra projekto vertė sudaro 173892,73 Eur su PVM: iš jų  LAAIF lėšomis finansuojama suma -134760,10 Eur., pareiškėjo nuosavos lėšos įskaitant PVM - 39132,63 Eur.

         Planuojama įrengti apie 740 m nuotekų tinklų gyventojų sklypų ribose ir apie 273 m nuotekų tinklų iki gyventojų sklypų ribų. Tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype taikomas 100 procentų finansavimas. Tinklų daliai iki gyventojo sklypo taikomas 70 procentų finansavimas, o 30 procentų turi finansuoti projekto vykdytojas.

         Pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų (toliau – projektų) įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą finansavimas skiriamas nuotekų surinkimo tinklų iki gyvenamo būsto tiesimui tik Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose apibrėžtose aglomeracijose.

          Kvietimas, kurį skelbė Aplinkos projektų valdymo agentūra, buvo skirtas miestų nuotekų valymo direktyvos reikalavimų įgyvendinimo trūkumams pašalinti, kuriais siekiama tankiai apgyvendintoje teritorijoje (aglomeracijoje) centralizuotai surinkti ir iki normatyvų išvalyti visas nuotekas miesto nuotekų valykloje. Įgyvendinus projektus, bus sumažintas aplinkos teršimas buitinėmis nuotekomis.