BUS TIESIAMI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI Į SODININKŲ BENDRIJĄ „PUŠELĖ“

2022 06 17


       UAB „Ukmergės vandenys“ įgyvendins projektą „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Antakalnio I k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sodininkų bendrijoje „Pušelė“. Darbų atlikimui su UAB “Vėjo birža” 2022 m. birželio 15 d. buvo pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. ES-42-20220615. Rangos darbai turi būti atlikti iki 2023 m. liepos mėn.. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“.

       Įgyvendinant projektą numatoma nutiesti apie 2630 m vandentiekio ir apie 2630 m nuotekų tinklų sodininkų bendrijoje „Pušelė“ ir prijungti prie tinklų 82 būstus, kurių savininkai pasirašė įsipareigojimus dėl prisijungimo. Ateityje, atsiradus poreikiams, tinklai bendrijoje galės būti plečiami.

       Įrengus naują infrastruktūrą gyventojams bus sudarytos sąlygos naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų įrengimas sumažins neigiamą poveikį aplinkai, prisidės prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo. Investicijų projektas reikšmingai prisidės prie socialinės atskirties mažinimo, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, sveikatos ir aplinkosaugos būklės gerinimo Ukmergės rajono savivaldybėje.

       Iškilus klausimams dėl projekto įgyvendinimo ir kitais klausimais gyventojai gali kreiptis į UAB „Ukmergės vandenys“ gamybinį-techninį skyrių telefonu 8 610 63020 (SB „Pušelė“ klausimais).