Viešieji pirkimai 2022

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. gruodžio  2 d. Nr. V-101
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V - 101

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ukmergės rajono Pabaisko miestelio buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbai

45252100-9

71320000-7

114 500,00 8 mėn. Gruodžio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. gruodžio  2 d. Nr. V-100
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V - 100

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Vandentiekio PE ir kanalizacijos PVC vamzdžių pirkimas

44163130-0

44162500-8

53 000,00 12 mėn. Gruodžio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. gruodžio  1 d. Nr. V-098
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V - 098

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Metinių finansinių ataskaitų audito bei reguliuojamos veiklos ataskaitų audito paslaugų pirkimas 479212000-3 14 000,00 36 mėn. Gruodžio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Vyr. buhalterė K. Kairienė

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. lapkričio  17 d. Nr. V-093
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V - 093

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Statybos projekto „Inžinerinių tinklų paskirties statinių (paviršinių nuotekų tinklų) tarp Šviesos ir A.Baranausko g. Ukmergės mieste“ PP SN8 klasės vamzdžių DN 600mm/6 m su movomis pirkimas 44163130-0 9 600,00 4 mėn. Lapkričio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. lapkričio  9 d. Nr. V-088
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V - 088

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Lengvųjų automobilių padangų pirkimas 34350000-5 2 000,00 12 mėn. Lapkričio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Transporto tarnybos mechanikas S. Rudys

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. lapkričio  3 d. Nr. V-086
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V - 086

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Gėlių g., Pievų g., Šaltalankių g. ir Vilniaus g., Ukmergės mieste“ projektavimo paslaugų pirkimas 71320000-7 10 000,00 8 mėn. Lapkričio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A.Karalevičius

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. spalio  3 d. Nr. V-078
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V - 078

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dainavos gyvenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba su projektavimu 45252126-7 89 370,00 10 mėn. Spalio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Vandentiekio stočių tarnybos meistras R. Gilvydis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. rugsėjo  27 d. Nr. V-076
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V - 076

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Šulinių ketinių plaukiojančio tipo liukų su dangčiais pirkimas 44423704-0 9 200,00 2 mėn. Rugsėjo mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas

S. Užkurėlis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. rugsėjo  16 d. Nr. V-075
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V - 075

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Gelžbetoninių gaminių (betoninių žiedų ir šulinių dangčių) pirkimas 44423700-8 5 000,00 2 mėn. Rugsėjo mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas

S. Užkurėlis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. rugpjūčio  16 d. Nr. V-067
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V - 067

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Deltuvos miestelio vandens gerinimo įrenginių statyba su projektavimu 45252126-7 91 250,00 11 mėn. Rugpjūčio  mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Vandentiekio stočių tarnybos meistras R.Gilvydis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. birželio  21 d. Nr. V-049
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V - 049

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T024-03-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas 71520000-9 12 850,00 12 mėn. Birželio  mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A.Karalevičius

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. birželio  17 d. Nr. V-048
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V - 048

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Investicijų projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ ir projektinių pasiūlymų koregavimo paslaugų pirkimas 71320000-7 4 000,00 3 mėn. Birželio  mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A.Karalevičius

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. birželio  17 d. Nr. V-047
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V - 047

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai uždaru būdu Ukmergės m. ir Ukmergės r. pirkimas 45231300-8 61 000,0 3 mėn. Biržekio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. gegužės  19 d. Nr. V-040
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V - 040

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Vandentiekio tinklų rekonstravimo darbų P. Cvirkos g., Ukmergės m., pirkimas 45231300-8 13 500,0 2 mėn. Gegužės mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis Gamybinio-techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. balandžio  7 d. Nr. V-027
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V - 027

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Debito išlyginimo rezervuarų remonto darbų pirkimas 45000000-7
45262300-4
25 500,0 3 mėn. Balandžio  mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis NVĮ viršininkas Š. Sedleckas

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. kovo  22 d. Nr. V-019
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V - 019

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Visureigio automobilio pirkimas 34113200-4 22 300,0 2 mėn. Kovo  mėn. Neskelbiama apklausa raštu elektroninėmis priemonėmis Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. kovo  14 d. Nr. V-017
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V - 017

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ 2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK

Pirkimo iniciatorius

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Transporto priemonių civilinės atsakomybės, Kasko ir bendrovės darbuotojų nuo nelaimingų atsitikimų draudimo paslaugų pirkimas

66516100-1 

66512100-3

7 000,00 12 mėn. I ketv.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Mechanikas S.Rudys
2. Automobilių remonto paslaugų pirkimas

50112000-3 

(1 kategorija)

10 000,00 12 mėn. Biržėlio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Mechanikas S.Rudys
3. Toksinių rodiklių nustatymo geriamame vandenyje paslaugų pirkimas

71900000-7

79311200-9

8 000,00 12 mėn. Kovo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė
4. Radiologinių rodiklių nustatymo geriamame vandenyje paslaugų pirkimas 71900000-7 550,   2 mėn. Metų eigoje Apklausa žodžiu Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė
5. Dumblo ir komposto tyrimų paslaugos pirkimas 71351500-8 1 400,00 12 mėn. Metų eigoje Apklausa žodžiu Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė
6. Vandens apskaitos prietaisų remonto, reguliavimo bei jų metrologinės patikros paslaugų pirkimas 50411100-0 5 000,00 12 mėn. IV ketv.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A. Rasimavičius
7. Civilinės atsakomybės draudimo vandens skaitiklių keitimo, įrengimo ir šulinių, šulinių dangčių bei atsiradusių įdubų važiuojamoje kelio dalyje po remonto darbų rizikos vertinimo paslaugų pirkimas 66516000-0 2 000,00 12 mėn. IV ketv.

Neskelbiama apklausa raštu

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A. Rasimavičius
8. Giluminių gręžinių likvidavimas Ukmergėje 76491000-1 10 000,00 4 mėn. III ketv.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

VST meistras R. Gilvydis

9. Mobilaus (judriojo) ryšio ir duomenų perdavimo (telemetrijos) paslaugų pirkimas

64212000-5

(5-kategorija)

7 000,00   24 mėn. Liepos mėn.

Apklausa raštu 

Viešųjų pirkimų organizatorius R. Zvėga 
10. Sargelių kompostavimo aikštelės kvapų emisijų matavimo paslaugų pirkimas 90711400-8 4 000,00 3 mėn. I ketv.

Apklausa raštu 

Inžinierius – technologas S.Butkus

11. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dukstynos ir Varkališkių k. Vidiškių sen. Ukmergės r. sav. bendrosios ekspertizės paslaugų pirkimas 71319000-7 2 500,00 3 mėn. Kovo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

12. Investicijų projekto „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ koregavimo paslaugos 71320000-7 4 600,00 3 mėn. Balandžio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius
13. Kitos paskirties inžinerinio statinio – nuotekų valyklos Antakalnio III k. Ukmergės r. rekonstravimo projekto bendrosios ekspertizės paslaugų pirkimas 71319000-7 1 500,00 3 mėn. Kovo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius
14. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g. Ukmergės m. techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas 71320000-7 10 000,00 5 mėn. Gegužės mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius
15. Prietaisų metrologinės patikros paslauga 50410000-2 2 000,00 12 mėn. Balandžio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Laboratorijos vedėja V.Čeponienė

Bendra paslaugų suma 75 550 Eur be PVM

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Įtekėjimo nuotekų vamzdynų į aeracinį bloką remonto darbų inv. Nr.22431 pirkimas 45259200-9 60 000,00 3 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis NVĮ viršininkas Š. Sedleckas
2. Pagrindinės nuotekų siurblinės Nr. 4 smulkinančių grotų remontas keičiant bazinius elementus (2 vnt.) 45259200-9 38 000,00 4 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis NVĮ viršininkas Š. Sedleckas
3. Centrifūgos GEA pavarų dėžės (inv. Nr. 43905E) keitimas, remonto darbų pirkimas 45259000-7 33 000,00 2 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis NVĮ viršininkas Š. Sedleckas
4. Geležies šalinimo įrenginių remonto darbų Lyduokiuose inv. Nr. 25192 ir Siesikuose inv. Nr. 25160 pirkimas 45252126-7 30 000,00 4 mėn. IV ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VST meistras R.Gilvydis
5. Vandentiekio tinklų renovacijos darbai betranšėjiniu būdu Trakų g. Ukmergės m. 45231113-0 34 000,00 4 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET Viršininkas S.Užkurėlis
6. Vandentiekio tinklų renovacijos darbai betranšėjiniu būdu Pakalnės g. Ukmergės m. 45231113-0 17 200,00 3 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET Viršininkas S.Užkurėlis
7. Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos buitinių nuotekų sistemos Ukmergės aglomeracijoje 45252100-9 84 500,00 12 mėn. I ketv. Apklausa raštu VNT ET Viršininkas S.Užkurėlis
8. Betranšėjiniu būdu buitinių nuotekų, vandentiekio tinklų įrengimo ir remonto darbai Mechanizatorių g. Taujėnų mstl. Barų g. Siesikų mstl. Kranto g. Vidiškių mstl. Ukmergės r. ir P.Cvirkos g. Upelio g. Ukmergės m. 45231300-8 27 000,00 4 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET Viršininkas S.Užkurėlis
9. UAB „Ukmergės vandenys“ administracinio pastato (inv. Nr.110027E) ir mechaninių dirbtuvių (inv. Nr.110027-2E) fasado remonto darbai 45000000-7
45452000-0
20 000,00 4 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis Transporto tarnyba Mechanikas S. Rudys
Bendra darbų suma 343 700,00 Eur

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Movinių vienasraučių R160 tikslumo klasės 15 mm skersmens šalto vandens skaitiklių L=80mm ir L=110mm be antgalių pirkimas 38421100-3 38 000,00 12 mėn. II ketv. Apklausa CVP IS priemonėmis Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas Artūras Rasimavičius
2. Movinių vienasraučių R160 tikslumo klasės 20 mm skersmens šalto vandens skaitiklių L=130mm be antgalių pirkimas 38421100-3 2 000,00 12 mėn. II ketv. Apklausa CVP IS priemonėmis Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas Artūras Rasimavičius
3. Rečionių k. NVĮ valdymo skydo su duomenų perdavimu į SCADA pirkimas 31211110-2 5 200,00 2 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa raštu Vyr. energetikas M. Šapola
4. Purienų g. NS-5 valdymo skydo su duomenų perdavimu į SCADA pirkimas 31211110-2 3 900,00 2 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa raštu Vyr. energetikas M. Šapola
5. Administracinio pastato įvadinio elektros paskirstymo skydo pirkimas 31214500-4 2 200,00 2 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa raštu Vyr. energetikas M. Šapola
6. Kompiuterinės technikos pirkimas 30200000-1 3 000,00 12 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa raštu Vyr. energetikas M. Šapola
7. Programinės įrangos kompiuteriams pirkimas 48900000-7 2 000,00 12 mėn. IV ketv. Neskelbiama apklausa raštu Vyr. energetikas M. Šapola
8. Gamtinių dujų, jų perdavimo, skirstymo ir paslaugų pirkimas 09123000-7
65200000-5
30 000,00 12 mėn. III ketv. Skelbiama apklausa CVP IS priemonėmis Vyr. energetikas M. Šapola
9. Paruoštų mikrobiologinių terpių pirkimas 24900000-3 2 000,00 1 mėn. Metų eigoje Neskelbiama apklausa raštu Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė
10. Mikrobiologinių testų Collibert pirkimas 24900000-3 2 000,00 1 mėn. Metų eigoje Neskelbiama apklausa raštu Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė
11. Stiklinių indų ir laboratorinių reikmenų pirkimas 33790000-4 2 000,00 1 mėn. Metų eigoje Neskelbiama apklausa raštu Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė
12. Cheminių reagentų pirkimas 24300000-7 3 000,00 1 mėn. Metų eigoje Neskelbiama apklausa raštu Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė
13. Medžio granulių pirkimas 09111400-4 6 000,00 1 mėn. II ketv. Apklausa žodžiu VNT ET viršininkas S. Užkurėlis
14. Smėlio - žvyro pirkimas 14210000-6 5 000,00 12 mėn. II ketv. Apklausa žodžiu VNT ET viršininkas S. Užkurėlis
15. Asfaltbetonio pirkimas 44113620-7 4 000,00 8 mėn. II ketv. Apklausa žodžiu VNT ET viršininkas S. Užkurėlis
16. Gelžbetoninių gaminių pirkimas 44423700-8 8 000,00 2 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET viršininkas S. Užkurėlis
17. Šulinių dangčiai (ketus-betonas) pirkimas 44423740-0 5 000,00 12 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET viršininkas S. Užkurėlis
18. Benzininio vandens-purvo siurblio pirkimas 42122000-0 800,00 1 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET viršininkas S. Užkurėlis
19. Vandens nutekėjimo ieškiklio pirkimas 38431300-8 7 000,00 1 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET viršininkas S. Užkurėlis
20. Sklendžių, požeminių sklendžių, teleskopų, kapų ir ventilių pirkimas 42131150-2
44522100-6
42131000-6
25 000,00 12 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET viršininkas S. Užkurėlis
21. Požeminių ir antžeminių hidrantų pirkimas 44482200-4 3 000,00 12 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa raštu VNT ET viršininkas S. Užkurėlis
22. Ketaus dangčių d315-40 t apkrovos su teleskopu pirkimas 44423740-0 4 500,00 12 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET viršininkas S. Užkurėlis
23. Flokuliantų dumblo sausinimui Ukmergės vandenvalos įrenginiuose pirkimas 24327000-2 54 000,00 12 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis NVĮ viršininkas Š. Sedleckas
24. NS Nr. 1 Rečionių k. 2 nuotekų siurblių keitimas 42122220-8 3 500,00 3 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis NVĮ viršininkas Š. Sedleckas
25. Krūmapjovių pirkimas 16310000-1 1 100,00 3 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa raštu NVĮ viršininkas Š. Sedleckas
26. III Antakalnio k. NVĮ 2 vnt. orapūčių pirkimas 42996000-4 3 700,00 3 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa raštu NVĮ viršininkas Š. Sedleckas
27. III Antakalnio k. NVĮ valytų nuotekų srauto matuoklio pirkimas 38420000-5 1 500,00 2 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa raštu NVĮ viršininkas Š. Sedleckas
28. Traktorių ir traktorinių priekabų padangų pirkimas 34352300-2 15 000,00 12 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa raštu Mechanikas S. Rudys
29. Lengvųjų automobilių padangų pirkimas 34350000-5 3 500,00 12 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa raštu Mechanikas S. Rudys
30. Lengvųjų automobilių atsarginių dalių pirkimas 34300000-0 7 000,00 12 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa raštu Mechanikas S. Rudys
31. Krovininio automobilio pirkimas 34136200-1 20 000,00 12 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis Mechanikas S. Rudys
32. Teleskopinio krautuvo pirkimas 43250000-0 75 000,00 12 mėn. I ketv. Skelbiama apklausa CVP IS priemonėmis Mechanikas S. Rudys
33. Hidroforų pirkimas 44615100-5 1 000,00 3 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa raštu VST meistras R.Gilvydis
34. Gręžinių siurblių pirkimas 42122130-0 2 000,00 3 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VST meistras R.Gilvydis
35. Kompresoriaus ir jo oro tiekimo sistemos dalių pirkimas 42123400-1 1 000,00 3 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa raštu VST meistras R.Gilvydis
36. Drėgmės surinkėjų pirkimas 42113160-3 1 000,00 2 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa raštu VST meistras R.Gilvydis
37. Darbo drabužių, avalynės ir kitų darbų saugos priemonių pirkimas 18100000-0
18810000-0
12 000,00 12 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis Darbų saugos ir projektų vykdymo specialistė I. Liausienė
38. Konvejerio Askania įdėklų ir sraigės pirkimas (inv. Nr. 43907E) 44500000-5 6 500,00 4 mėn. Balandžio mėn. Apklausa raštu NVĮ viršininkas Š. Sedleckas
39. Dejonizatorių DEMIWA 5 ros ir DEMIWA 5 roi filtrų pirkimas 42912310-8 600,00 12 mėn. Balandžio mėn. Apklausa raštu Laboratorijos vedėja V.Čeponienė
Bendra prekių suma 374300,00 Eur be PVM

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. sausio 24 d. Nr. V-011
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V - 011

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Vandentiekio tinklų rekonstravimo darbai Biliūno g. Ukmergės m. 45231300-0 50 000,00 4 mėn. Sausio  mėn. Neskelbiama apklausa elektroninėmis priemonėmis VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. sausio 19 d. Nr. V-007
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V - 007

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Įrangos sandėlio 2 vnt. dvivėrių vartų (inv. Nr. 1145E) esančių Serbentų g. 2A, Ukmergėje pirkimas 44221300-8 5 000,00 3 mėn. Sausio  mėn. Neskelbiama apklausa raštu elektroninėmis priemonėmis NVĮ viršininkas Š. Sedleckas

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. sausio  17 d. Nr. V-006
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V - 006

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS  PLANUOJAMAS SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Dukstynos ir Varkališkių k., Vidiškių sen. Ukmergės r. sav. (sodininkų bendrijose „Rasa“ ir „Dukstynėlė“) 45231110-9 849 872,38 15 mėn. II ketv. SAK VNT ET Viršininkas S.Užkurėlis

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. sausio 10 d. Nr. V-004
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V - 004

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pagrindinės nuotekų siurblinės, esančios Gėlių g. 30 Ukmergės m. (inv. Nr. 4847E) fasado apdailos remonto darbai 45443000-4
45452000-0
45442121-1
3 000,00 Iki 2022 m. gegužės 31 d. Sausio  mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis NVĮ viršininkas Š. Sedleckas

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2022 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2022 m. sausio 7 d. Nr. V-003
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2022 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2022 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V - 003

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2022 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Vandentiekio tinklų įrengimo darbai Maironio skg. Ukmergės m. 45231300-8 30 000,00 3 mėn. Sausio  mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET viršininkas S. Užkurėlis