Viešieji pirkimai 2023

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. sausio 27 d. Nr. V - 016
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V - 016

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Movinių R160 tikslumo klasės vienasraučių 15 mm skersmens šalto vandens skaitiklių L=80mm ir L=110mm be antgalių pirkimas

38421100-3

38 000,00 12 mėn Sausio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A. Rasimavičius

2. Movinių R160 tikslumo klasės vienasraučių 20 mm skersmens šalto vandens skaitiklių L=130mm be antgalių pirkimas

38421100-3

2 000,00 12 mėn Sausio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A. Rasimavičius

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. sausio 26 d. Nr. V - 015
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V - 015

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Įrangos sandėlio inv. Nr. 1145E, esančio Serbentų g. 2, Ukmergės m., langų ertmių aptaisymo skarda darbų pirkimas

45000000-7

6 000,00 2 mėn Sausio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

2. Smulkinančių grotų 30005-0024-DI Muffin Monster (3 perp.stotis) inv. Nr. 43868E remonto darbų pirkimas

45259200-9

16 500,00 4 mėn Sausio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. sausio 12 d. Nr. V - 010
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V - 010

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dėl Projekto „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Darbininkų g. Ukmergės m. statybos projektas“ bendrosios ir paveldosauginės (specialiosios) ekspertizių   paslaugų pirkimo

71319000-7

1 200,00 6 mėn Sausio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius