Viešieji pirkimai 2023

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. gruodžio 21 d. Nr. V - 114
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V - 114

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Vandentiekio PE ir kanalizacijos PVC vamzdžių pirkimas 

44163130-0

44162500-8

56 000,00

12 mėn. 

Gruodžio  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. gruodžio 13 d. Nr. V - 112
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V - 112

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kokybės vadovo pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir visos jo lydinčios dokumentacijos rengimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas  

79132000-8 (B paslaugos 21 kategorija)

16 000,00

12 mėn. 

Gruodžio  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Laboratorijos vedėja V.Čeponienė

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. V - 106
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V - 106

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos buitinių nuotekų sistemos Ukmergės aglomeracijoje projektavimo ir rangos darbai  

45232400-6

71320000-7

106 000,00

12 mėn. su pratęsimu vieną kartą iki 3 mėn.

Lapkričio  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. spalio 16 d. Nr. V - 095
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V - 095

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Vandentiekio tinklų remonto darbai (uždaru būdu) A.V-Žukausko g. Ukmergės m.  

45231300-8

33 000,00

2 mėn.

Spalio  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. rugpjūčio 22 d. Nr. V - 084
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V - 084

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kokybės vadybos ISO 9001, aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos ISO 45001 sertifikavimo paslaugų pirkimas

79132000-8 (B paslaugos 21 kategorija)

4 400,00

36 mėn.

Rugpjūčio  mėn.

Apklausa raštu

DS ir projektų valdymo specialistė I. Liausienė

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V - 085
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V - 085

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1.  Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai uždaru būdu Lauko g., Dukstynos k., Ukmergės r. 

45231300-8

9 500,00

2 mėn.

Rugpjūčio  mėn.

Apklausa raštu

VNT ET meistras V. Gvozdas

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. rugpjūčio 21 d. Nr. V - 083
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V - 083

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1.  Uždaromosios armatūros pirkimas

42131000-6

48 000,00

24 mėn.

Rugpjūčio  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

VNT ET meistras V. Gvozdas

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. gegužės 22 d. Nr. V - 062
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V - 062

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1.  Archeologinių žvalgymų Darbininkų g. Ukmergės miesto kultūros paveldo objekto teritorijoje naujų paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statybos metu paslaugų pirkimas

71351914-3

3 000,00

2 mėn. Su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą iki rugsėjo 1d.

Gegužės  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

2.

Archeologinių žvalgymų Antakalnio g. Ukmergės miesto kultūros paveldo objekto teritorijoje naujų paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statybos metu paslaugų pirkimas

71351914-3

13 000,00

2 mėn. Su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą iki rugsėjo 1d.

Gegužės  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

3.

Projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ papildomų administravimo paslaugų, susijusių su papildomais paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Darbininkų ir Antakalnio gatvėse statybos darbais pirkimas

79421000-1

1500,00

2 mėn. Su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą iki rugsėjo 1d.

Gegužės  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

4.

Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ papildomų administravimo paslaugų, susijusių su papildomais vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų, Vilniaus, Gėlių ir Šaltalankių g. Ukmergės m. statybos bei Deltuvos mstl. ir Dainavos k. vandens gerinimo įrenginių rekonstravimo darbais pirkimas

79421000-1

1600,00

2 mėn. Su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą iki rugsėjo 1d.

Gegužės  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. gegužės 18 d. Nr. V - 061
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktoriaus pavaduotojas
L.e. direktoriaus pareigas                                                                                                    Stanislavas Gilvydis

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus pavaduotojas
L.e. direktoriaus pareigas
2023 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V - 061

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1.  I. Dalis: Klientų aptarnavimo sistemos, klientų aptarnavimo sistemos savitarnos modulio, payment-link funkcionalumo, analitikos modulio ir paslaugų valdymo sistemos licencijų, diegimo paslaugų ir sistemų priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas

72261000-2

72267000-4

48000000-8

36 150,00

12 mėn. Su galimybe pratęsti 2 (du) kartus iki 36 mėn.

Gegužės  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A. Rasimavičius

2. II. Dalis: Sistemų palaikymo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas

72250000-2

6 600,00

12 mėnesių

Gegužės mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A. Rasimavičius

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. gegužės 5 d. Nr. V - 054
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V - 054

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų ir Vilniaus g. Ukmergės m. statybos darbai

45231300-8

75 000,00

Iki 2023-07-31 su galimybe pratęsti vieną kartą iki 2 mėnesių 

Gegužės  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. balandžio 20 d. Nr. V - 045
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V - 045

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1.  Projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statybos darbų Antakalnio ir Darbininkų gatvėse techninės priežiūros paslaugų pirkimas

71520000-9

7 800,00

5 mėn. Su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą

Balandžio  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

2. Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ Vandens gerinimo įrenginių Deltuvos mstl. ir Dainavos k. bei vandentiekio ir nuotekų tinklų Gėlių, Šaltalankių, Pievų ir Vilniaus gatvėse statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas

71520000-9

5 000,00 5 mėn. Su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą

Balandžio  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. balandžio 12 d. Nr. V - 041
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V - 041

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1.  UAB „Ukmergės vandenys“ administracinio pastato (Inv. Nr. 110027E) WC patalpų remonto darbai

45000000-7

8 000,00 Iki 2023-08-31

Balandžio  mėn.

Apklausa raštu

Mechanikas S. Rudys

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. balandžio 4 d. Nr. V - 039
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V - 039

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1.  „Deltuvos mstl. vandens gerinimo įrenginių statybos, Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Deltuvos mstl., Žalgirio g. 7, supaprastinto  projekto“ bendrosios ekspertizės   paslaugų pirkimas

71319000-7

1 500,00 2 mėn.

Balandžio  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

2.  „Dainavos k. vandens gerinimo įrenginių statybos, Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dainavos k., Algirdų a. 5A, supaprastinto statybos projekto“ bendrosios ekspertizės   paslaugų pirkimas

71319000-7

1 500,00 2 mėn.

Balandžio  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. kovo 30 d. Nr. V - 035
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V - 035

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Nuotekų šalinimo tinklų Gėlių g. Ukmergės m. statybos darbai

45231300-8

48 000,00 Iki 2023-07-31 su apmokėjimu iki 08-31

Balandžio  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET Viršininkas S.Užkurėlis

2. Nuotekų šalinimo tinklų Šaltalankių g. Ukmergės m. statybos darbai

45231300-8

19 000,00 Iki 2023-07-31 su apmokėjimu iki 08-31

Balandžio  mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET Viršininkas S.Užkurėlis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. kovo 21 d. Nr. V - 030
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V - 030

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dėl Projekto „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g. Ukmergės mieste statybos projektas“ bendrosios ir paveldosauginės (specialiosios) ekspertizių   paslaugų pirkimo

71319000-7

1 850,00 2 mėn Kovo mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. kovo 15 d. Nr. V - 028
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V - 028

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Automobilių remonto paslaugų pirkimas

50112000-3

(1 kategorija)

10 000,00 12 mėn Rugpjūčio mėn. Apklausa žodžiu

Mechanikas S.Rudys

2. Toksinių rodiklių nustatymo geriamame vandenyje paslaugų pirkimas

71900000-7

79311200-9

8 500,00 12 mėn. Kovo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Laboratorijos vedėja V. Čeponienė

3. Radiologinių rodiklių nustatymo geriamame vandenyje paslaugų pirkimas

71900000-7

750,00 12 mėn. Kovo mėn. Apklausa žodžiu

Laboratorijos vedėja V. Čeponienė

4. Dumblo ir komposto tyrimų paslaugos pirkimas

71351500-8

1 600,00 12 mėn. Kovo mėn. Apklausa žodžiu

Laboratorijos vedėja V. Čeponienė

5. Prietaisų metrologinės patikros paslauga

50410000-2

1 700,00 12 mėn. Balandžio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Laboratorijos vedėja V. Čeponienė

6. Dejonizatoriaus priežiūros paslaugos pirkimas

50410000-2

600,00 2 mėn. Balandžio mėn. Apklausa žodžiu

Laboratorijos vedėja V. Čeponienė

7. Mokomųjų seminarų pirkimo paslaugos

80522000-9

500,00 12 mėn. Metų eigoje Apklausa žodžiu

Laboratorijos vedėja V. Čeponienė

8. Vandens apskaitos prietaisų remonto, reguliavimo bei jų metrologinės patikros paslaugų pirkimas

50411100-0

5 500,00 12 mėn. Lapkričio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A. Rasimavičius

9. Civilinės atsakomybės draudimo vandens skaitiklių keitimo, įrengimo ir šulinių, šulinių dangčių bei atsiradusių įdubų važiuojamoje kelio dalyje po remonto darbų rizikos vertinimo paslaugų pirkimas

66516000-0

1 600,00 12 mėn. Lapkričio mėn.

Neskelbiama apklausa raštu

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A. Rasimavičius

10. Požeminio vandens gręžinio Ukmergės r. likvidavimo  paslaugų pirkimas

76491000-1

3 000,00 3 mėn. Kovo mėn. Apklausa raštu

VST meistras R. Gilvydis

11. Kokybės vadybos ISO 9001, aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos ISO 45001 sertifikavimo paslaugų pirkimas

79132000-8

(B paslaugos-21 kategorija)

4 000,00 36 mėn. Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa raštu

Viešųjų pirkimų organizatorius R. Zvėga 

12.
  1. „Nuotekų šalinimo tinklų Gėlių g. Ukmergės m. supaprastintas statybos projektas“ bendrosios ekspertizės paslaugos;
  2. „Nuotekų šalinimo tinklų Šaltalankių g. Ukmergės m. supaprastintas statybos projektas“ bendrosios ekspertizės paslaugos;
  3. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pievų g. Ukmergės m. supaprastintas statybos projektas“ bendrosios ir paveldosauginės (specialiosios) ekspertizės paslaugos;
  4. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Vilniaus g. Ukmergės m. supaprastintas statybos projektas“ bendrosios ir paveldosauginės (specialiosios) ekspertizės paslaugos.

713190000-7

3 800,00 2 mėn. Kovo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

Bendra paslaugų suma 41 550 Eur be PVM

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V - 028

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Aeracinio bloko remonto darbų inv. Nr.22431E pirkimas

45259200-9

30 000,00 3 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

2. Mechaninių grotų Meva RS 14-80-6 techninio aptarnavimo darbų pirkimas – inv. Nr. 43707E

45262220-9

6 300,00 3 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

3. Geležies šalinimo įrenginių  remonto darbų Lyduokiuose inv. Nr. 25160E pirkimas 

45252126-7

20 000,00 4 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

4. Giluminių gręžinių pergręžimas Ukmergės rajone

45262220-9

20 000,00 4 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VST meistras R.Gilvydis

5. Vandentiekio tinklų renovacijos darbai betranšėjiniu būdu Pakalnės g. Ukmergės m.

45231113-0

22 000,00 4 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

6. Vandentiekio tinklų renovacijos darbai betranšėjiniu būdu A.V.Žukausko g. Ukmergės m.

45231113-0

50 000,00 3 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

7. Rečionių k. NVĮ elektrinės dalies rekonstrukcijos su duomenų perdavimu į SCADA darbų pirkimas

45310000-3

5 000,00 4 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

8. Katilinės Nr. 2 rekonstrukcijos darbai

45454100-5

7 500,00 4 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

9. Miesto valyklos SCADA ir įrangos renovacijos darbai

45310000-3

33 000,00 4 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

Bendra darbų suma 193 800,00 Eur

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V - 028

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pabaisko mstl. NVĮ įrangos valdymo ir duomenų perdavimo skydo pirkimas 31211110-2 6 000,00 2 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa raštu Vyr. energetikas M.Šapola
2. Kompiuterinės technikos pirkimas 30200000-1 2 500,00 12 mėn. IV ketv. Neskelbiama apklausa raštu Vyr. energetikas M.Šapola
3. Programinės įrangos kompiuteriams pirkimas 48900000-7 2 500,00 12 mėn. IV ketv. Neskelbiama apklausa raštu Vyr. energetikas M.Šapola
4. Gamtinių dujų, jų perdavimo, skirstymo ir paslaugų pirkimas

09123000-7

65200000-5

20 000,00 12 mėn. III ketv. CPO Vyr. energetikas M.Šapola
5. Paruoštų mikrobiologinių terpių pirkimas 24900000-3 2 400,00 12 mėn. Balandžio mėn. Neskelbiama apklausa raštu

Laboratorijos vedėja V.Čeponienė

6. Mikrob.testų Collibert pirkimas 24900000-3 2 500,00 1 mėn. Balandžio mėn. Neskelbiama apklausa raštu Laboratorijos vedėja V.Čeponienė
7. Stiklinių indų ir laboratorinių reikmenų pirkimas 33790000-4 2 000,00 1 mėn. Metų eigoje Neskelbiama apklausa raštu Laboratorijos vedėja V.Čeponienė
8. Cheminių reagentų pirkimas 24300000-7 3 500,00 12 mėn. Balandžio mėn. Neskelbiama apklausa raštu Laboratorijos vedėja V.Čeponienė
9. Medžio granulių pirkimas 09111400-4 3 500,00 12 mėn. II ketv. Apklausa raštu VNT ET viršininkas  S. Užkurėlis
10. Smėlio - žvyro pirkimas 14210000-6 6 000,00 12 mėn. II ketv. Apklausa raštu VNT ET viršininkas  S. Užkurėlis
11. Asfaltbetonio pirkimas 44113620-7 3 000,00 8 mėn. II ketv. Apklausa žodžiu VNT ET viršininkas  S. Užkurėlis
12. Gelžbetoninių gaminių pirkimas 44423700-8 8 000,00 2 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  VNT ET viršininkas  S. Užkurėlis
13. Šulinių dangčiai (ketus-betonas) pirkimas 44423740-0 9 500,00 12 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  VNT ET viršininkas  S. Užkurėlis
14. Triukšmomačių prietaisų skirtų akustinei vandens nutekėjimo paieškai pirkimas 38421000-2 12 000,00 6 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  VNT ET viršininkas  S. Užkurėlis
15. Sklendžių, požeminių sklendžių, teleskopų, kapų ir ventilių pirkimas

42131150-2

44522100-6

42131000-6
15 000,00 12 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  VNT ET viršininkas  S. Užkurėlis
16. Jungiamosios ir remontinės armatūros pirkimas 44163200-2 42 500,00 12 mėn. Kovo mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

VNT ET viršininkas  S. Užkurėlis

17. Nuotekų siurblio NT3153.181 11kW Veprių NS pirkimas 42122220-8 7 000,00 4 mėn. IV ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  NVĮ viršininkas Š.Sedleckas
18. Krūmapjovių pirkimas 16310000-1 1 100,00 3 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa raštu NVĮ viršininkas Š.Sedleckas
19. Miesto NVĮ orapūtės pirkimas 42123400-1 40 000,00  5 mėn. IV ketv. Neskelbiama apklausa raštu NVĮ viršininkas Š.Sedleckas
20. Siurblio Concertor NX 6020 2,2 kW (NS Nr. 2 Pašilėje) pirkimas 42122220-8 4 000,00 4 mėn. IV ketv. Neskelbiama apklausa raštu NVĮ viršininkas Š.Sedleckas
21. Traktorių ir traktorinių priekabų padangų pirkimas 34352300-2 8 000,00 12 mėn. Rugsėjo mėn. Neskelbiama apklausa raštu

Mechanikas

S.Rudys 

22. Traktorinės priekabos pirkimas 34223300-9 15 000,00 6 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Mechanikas

S.Rudys 
23. Lengvųjų automobilių padangų pirkimas 34350000-5 4 000,00 12 mėn. Rugsėjo mėn. Neskelbiama apklausa raštu

Mechanikas

S.Rudys 
24. Lengvųjų automobilių atsarginių dalių pirkimas 34300000-0 6 000,00 12 mėn. Rugpjūčio mėn. Neskelbiama apklausa raštu

Mechanikas

S.Rudys 
25. Komercinio automobilio pirkimas 34136200-1 22 000,00 10 mėn. Kovo mėn. CPO

Mechanikas

S.Rudys 
26. Aukštos žolės pjovimo traktoriaus pirkimas 16311100-9 5 000,00 6 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa raštu VST meistras R.Gilvydis
27. Hidroforų pirkimas 44615100-5 1 500,00 3 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa raštu VST meistras R.Gilvydis
28. Gręžinių siurblių pirkimas 42122130-0 2 000,00 3 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  VST meistras R.Gilvydis
29. Kompresoriaus ir jo oro dalių pirkimas 42123400-1 1 500,00 3 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa raštu VST meistras R.Gilvydis
30. Drėgmės surinkėjų pirkimas 42113160-3 1 000,00 2 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa raštu VST meistras R.Gilvydis
31. Automatinių nuorinimo vožtuvų pirkimas 42131100-7 1 000,00 2 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa raštu VST meistras R.Gilvydis
32. Darbo drabužių, avalynės ir kitų darbų saugos priemonių pirkimas

18100000-0

18810000-0

10 000,00 12 mėn. II ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Darbų saugos ir projektų vykdymo specialistė  I.Liausienė

Bendra darbų suma 270 000,00 Eur be PVM

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. kovo 15 d. Nr. V - 027
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V - 027

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Sanitarinių prekių pirkimas

44411000-4

33711900-6

33760000-5

6 500,00 12 mėn Kovo mėn. Apklausa raštu

Administratorė – personalo inspektorė A.Bračiulienė

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. kovo 14 d. Nr. V - 026
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V - 026

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dėl Projekto „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g. Ukmergės mieste statybos projektas“ bendrosios ir paveldosauginės (specialiosios) ekspertizių   paslaugų pirkimo

71319000-7

1 350,00 2 mėn Kovo mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. kovo 13 d. Nr. V - 025
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V - 025

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMAS SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g. Ukmergės mieste statybos darbų pirkimas

45232130-2

290 282,28 Iki 2023 m. rugsėjo 01 d. su galimybe pratęsti 3 mėn. Kovo mėn. SAK

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. vasario 17 d. Nr. V - 019
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V - 019

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomo, KASKO ir bendrovės darbuotojų nuo nelaimingų atsitikimų draudimo   paslaugų pirkimas

66516100-1

66512100-3

6 500,00 12 mėn Vasario mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Mechanikas S. Rudys

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. sausio 27 d. Nr. V - 016
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V - 016

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Movinių R160 tikslumo klasės vienasraučių 15 mm skersmens šalto vandens skaitiklių L=80mm ir L=110mm be antgalių pirkimas

38421100-3

38 000,00 12 mėn Sausio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A. Rasimavičius

2. Movinių R160 tikslumo klasės vienasraučių 20 mm skersmens šalto vandens skaitiklių L=130mm be antgalių pirkimas

38421100-3

2 000,00 12 mėn Sausio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A. Rasimavičius

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. sausio 26 d. Nr. V - 015
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V - 015

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Įrangos sandėlio inv. Nr. 1145E, esančio Serbentų g. 2, Ukmergės m., langų ertmių aptaisymo skarda darbų pirkimas

45000000-7

6 000,00 2 mėn Sausio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

2. Smulkinančių grotų 30005-0024-DI Muffin Monster (3 perp.stotis) inv. Nr. 43868E remonto darbų pirkimas

45259200-9

16 500,00 4 mėn Sausio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL DALIES 2023 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO  

2023 m. sausio 12 d. Nr. V - 010
Ukmergė

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2023 metams šį pirkimą (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                                                                                                             Rimas Arlinskas

Parengė
Viešųjų pirkimų organizatorius
Rimas Zvėga 

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus
2023 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V - 010

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“
2023 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS
Eil. nr. Pirkimo objekto apibūdinimas BVPŽ kodas Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis) Pirkimo būdas AP, SAK, AK Pirkimo iniciatorius
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dėl Projekto „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Darbininkų g. Ukmergės m. statybos projektas“ bendrosios ir paveldosauginės (specialiosios) ekspertizių   paslaugų pirkimo

71319000-7

1 200,00 6 mėn Sausio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A. Karalevičius