Viešieji pirkimai

UAB "Ukmergės vandenys" pirkimus vykdo vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) , perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis , kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Svetainėje pateikiami kai kurie dokumentai bei informacija apie pirkimus.