Veiklos rodikliai

Lietuvos vandens tiekimo įmonių 2016 metų veiklos duomenys  
         
Įmonės pavadinimas: UAB "Ukmergės vandenys"  
         
         
Eil. Straipsnių pavadinimai Matavimo Rodikliai  
Nr.   vienetai  
         
  Vandens ir nuotekų apimties duomenys      
1. Pakelto požeminio vandens kiekis  tūkst.m3 per metus 1 342,2  
2. Patiekto vandens kiekis tūkst.m3 per metus 1 301,3  
3. Parduoto požeminio vandens kiekis tūkst.m3 per metus 977,5  
3.1.       iš jų: vartotojams tūkst.m3 per metus 568,3  
3.2.               abonentams tūkst.m3 per metus 409,2  
4 Vandens netektis tūkst.m3 per metus 364,7  
4.1.                iš jos tinkluose tūkst.m3 per metus 313,8  
5. Gerinto vandens kiekis tūkst.m3 per metus 1 328,0  
6. Pašalinta nuotekų tūkst.m3 per metus 1 649,9  
7. Išvalytų nuotekų kiekis tūkst.m3 per metus 1 649,9  
7.1.         filtravimo laukuose išvalytų nuotekų kiekis tūkst. m3 4,2  
7.2.         mechaninio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis tūkst. m3 8,1  
7.3.         biologinio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis tūkst. m3 98,9  
7.4.        denitrifikacijos įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis tūkst. m3 1 538,8  
8. Apmokėtas nuotekų kiekis tūkst.m3 per metus 856,6  
8.1.        iš jų: vartotojai tūkst.m3 per metus 467,5  
8.2.                abonentai tūkst.m3 per metus 389,1  
9. Infiltracija (lietaus, neapskaitytos paviršinės ir nesąžiningų vartotojų išleidžiamos nuotekos) tūkst.m3 per metus 793,3  
10. Šalto geriamojo vandens suvartojimas l per parą / gyv. 55,7  
         
  Techniniai duomenys      
11. Projektinis pajėgumas:      
11.1.          vandens gavybos įrenginių tūkst.m3/metus 5 019,5  
11.2.          nuotekų valymo įrenginių  tūkst.m3/metus 3 903,5  
12. Vandentiekių skaičius vnt. 34  
13. Požeminio vandens tinklų ilgis km 400,0  
14. Kanalizacijos sistemų skaičius vnt. 24  
15. Nuotekų tinklų ilgis (be lietaus kanalizacijos tinklų, jei jie atskiri) km 291,0  
15.1.              iš jų: spaudiminių km 22,0  
16. Lietaus nuotakų ilgis km 76,9  
17. Vandenviečių skaičius vnt. 35  
18. Vandentiekio prijungimų (įvadų) skaičius vnt. 5 700  
19. Kanalizacijos prijungimų (išvadų) skaičius vnt. 4 570  
20. Vandentiekio vartotojų ir abonentų skaičius vnt. 13 995  
20.1.       iš jų: vandentiekio vartotojų skaičius vnt. 13 592  
20.2.               vandentiekio abonentų skaičius vnt. 403  
21. Kanalizacijos vartotojų ir abonentų skaičius vnt. 11 463  
21.1.       iš jų: kanalizacijos vartotojų skaičius vnt. 11 124  
21.2.               kanalizacijos abonentų skaičius vnt. 339  
         
  Darbuotojų duomenys      
22. Darbuotojų skaičius iš viso žm. 88  
22.1. Tiesioginių darbuotojų skaičius žm. 44  
22.2. Netiesioginių darbuotojų skaičius  žm. 14,5  
22.3. Veiklos (administracijos) darbuotojų skaičius žm. 11  
22.4. Pardavimų veiklos darbuotojų skaičius žm. 12,25  
22.5. Kitos veiklos darbuotojų skaičius žm. 4  
22.6. Vykdantys turto atstatymo darbus darbuotojai žm. 2  
23. Bruto darbo užmokesčio lėšos visiems darbuotojams tūkst. Eur 813,5  
         
  Finansiniai duomenys      
24. Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą tūkst. Eur 95,7  
25. Visos veiklos grynasis pelnas (nuostolis)  tūkst. Eur 91,6  
26. Pagrindinės veiklos pelnas (nuostolis) tūkst. Eur 70,7  
27. Visos pajamos (pagrindinė+kita+finansinė veiklos) tūkst. Eur 2 145,7  
28. Pagrindinės veiklos pajamos (su pajamomis už padidintą taršą) tūkst. Eur 1 895,7  
29. Viso pagrindinės veiklos sąnaudų tūkst. Eur 1 825,0  
29.1.        iš jų ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos tūkst. Eur 367,1  
30 Ilgalaikis turtas tūkst. Eur 18 244,6  
30.1.       iš jo:  pastatai ir statiniai tūkst. Eur 7 201,9  
30.2.                vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai tūkst. Eur 8 893,3  
30.3.                mašinos ir įrengimai tūkst. Eur 1 792,7  
31. Visas turtas tūkst. Eur 18 839,8  
32. Įstatinis kapitalas tūkst. Eur 6 998,3  
         
  Kiti duomenys      
33. Aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičius žm. 30778  
34. Aptarnaujamų gyventojų  žm. 28339  
34.1.          kuriems tiekiamas ir vanduo, ir surenkamos nuotekos žm. 24141  
34.2.          kuriems tik tiekiamas vanduo  žm. 3826  
34.3.          kuriems tik surenkamos nuotekos  žm. 372  
35. Atsinaujinantys energijos ištekliai (iš nuotekų dumblo išgautas elektros energijos kiekis)  tūkst.kWh per metus    

 

 

 

 UAB "Ukmergės vandenys" veikos rodikliai

Eil.

Straipsnių pavadinimai

Matavimo

Rodikliai

Nr.

 

vienetai

     

 2015 m.

 

Vandens ir nuotekų apimties duomenys

   

1.

Pakelto požeminio vandens kiekis 

tūkst.m3 per metus

1,267.7

2.

Patiekto vandens kiekis

tūkst.m3 per metus

1,227.2

3.

Parduoto požeminio vandens kiekis

tūkst.m3 per metus

949.7

3.1.

      iš jų: vartotojams

tūkst.m3 per metus

562.9

3.2.

              abonentams

tūkst.m3 per metus

386.8

4

Vandens netektis

tūkst.m3 per metus

318.0

4.1.

               iš jos tinkluose

tūkst.m3 per metus

267.0

5.

Gerinto vandens kiekis

tūkst.m3 per metus

1,254.3

6.

Pašalinta nuotekų

tūkst.m3 per metus

1,267.1

7.

Išvalytų nuotekų kiekis

tūkst.m3 per metus

1,267.1

7.1.

        filtravimo laukuose išvalytų nuotekų kiekis

tūkst. m3

4.4

7.2.

        mechaninio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis

tūkst. m3

8.1

7.3.

        biologinio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis

tūkst. m3

70.3

7.4.

       denitrifikacijos įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis

tūkst. m3

1,184.3

8.

Apmokėtas nuotekų kiekis

tūkst.m3 per metus

815.9

8.1.

       iš jų: vartotojai

tūkst.m3 per metus

449.4

8.2.

               abonentai

tūkst.m3 per metus

366.5

9.

Infiltracija

tūkst.m3 per metus

451.2

10.

Šalto geriamojo vandens suvartojimas

l per parą / gyv.

52.5

       
 

Techniniai duomenys

   

11.

Projektinis pajėgumas:

   

11.1.

         vandens gavybos įrenginių

tūkst.m3/metus

4,896.8

11.2.

         nuotekų valymo įrenginių 

tūkst.m3/metus

3,898.0

12.

Vandentiekių skaičius

vnt.

33

13.

Požeminio vandens tinklų ilgis

km

394.0

14.

Kanalizacijos sistemų skaičius

vnt.

23

15.

Nuotekų tinklų ilgis (be lietaus kanalizacijos tinklų, jei jie atskiri)

km

285.2

15.1.

             iš jų: spaudiminių

km

21.3

16.

Lietaus nuotakų ilgis

km

75.8

17.

Vandenviečių skaičius

vnt.

34

18.

Vandentiekio prijungimų (įvadų) skaičius

vnt.

5,549

19.

Kanalizacijos prijungimų (išvadų) skaičius

vnt.

4,384

20.

Vandentiekio vartotojų ir abonentų skaičius

vnt.

12,945

20.1.

      iš jų: vandentiekio vartotojų skaičius

vnt.

12,539

20.2.

              vandentiekio abonentų skaičius

vnt.

406

21.

Kanalizacijos vartotojų ir abonentų skaičius

vnt.

11,268

21.1.

      iš jų: kanalizacijos vartotojų skaičius

vnt.

10,911

21.2.

              kanalizacijos abonentų skaičius

vnt.

357

       
 

Darbuotojų duomenys

   

22.

Darbuotojų skaičius iš viso

žm.

89

22.1.

Tiesioginių darbuotojų skaičius

žm.

44

22.2.

Netiesioginių darbuotojų skaičius 

žm.

14.5

22.3.

Veiklos (administracijos) darbuotojų skaičius

žm.

11

22.4.

Pardavimų veiklos darbuotojų skaičius

žm.

13.25

22.5.

Kitos veiklos darbuotojų skaičius

žm.

4

22.6.

Vykdantys turto atstatymo darbus darbuotojai

žm.

2

23.

Bruto darbo užmokesčio lėšos visiems darbuotojams

tūkst. Eur

758.3

       
 

Finansiniai duomenys

   

24.

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą

tūkst. Eur

108.9

25.

Visos veiklos grynasis pelnas (nuostolis) 

tūkst. Eur

100.2

26.

Pagrindinės veiklos pelnas (nuostolis)

tūkst. Eur

74.5

27.

Visos pajamos (pagrindinė+kita+finansinė veiklos)

tūkst. Eur

2,092.4

28.

Pagrindinės veiklos pajamos (su pajamomis už padidintą taršą)

tūkst. Eur

1,820.2

29.

Viso pagrindinės veiklos sąnaudų

tūkst. Eur

1,745.8

29.1.

       iš jų ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

tūkst. Eur

335.1

30

Ilgalaikis turtas

tūkst. Eur

18,930.1

30.1.

      iš jo:  pastatai ir statiniai

tūkst. Eur

7,269.3

30.2.

               vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai

tūkst. Eur

9,140.0

30.3.

               mašinos ir įrengimai

tūkst. Eur

2,093.1

31.

Visas turtas

tūkst. Eur

19,391.3

32.

Įstatinis kapitalas

tūkst. Eur

6,998.3

       
 

Kiti duomenys

   

33.

Aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičius

žm.

31458

34.

Aptarnaujamų gyventojų 

žm.

30241

34.1.

         kuriems tiekiamas ir vanduo, ir surenkamos nuotekos

žm.

24298

34.2.

         kuriems tik tiekiamas vanduo 

žm.

5057

34.3.

         kuriems tik surenkamos nuotekos 

žm.

886

35.

Atsinaujinantys energijos ištekliai (iš nuotekų dumblo išgautas elektros energijos kiekis) 

tūkst.kWh per metus

 

 

      

 

 

 

 UAB "Ukmergės vandenys" veiklos rodikliai  
         
         
Eil. Straipsnių pavadinimai Matavimo Rodikliai
Nr.   vienetai
      2013 m 2014 m
  Vandens ir nuotekų apimties duomenys      
1. Pakelto požeminio vandens kiekis  tūkst.m3 per metus 1.292,5 1.334,10
2. Patiekto vandens kiekis tūkst.m3 per metus 1.252,4 1.293,90
3. Parduoto požeminio vandens kiekis tūkst.m3 per metus 913,5 946,4
3.1.       iš jų: vartotojams tūkst.m3 per metus 531,7 562,1
3.2.               abonentams tūkst.m3 per metus 381,8 384,3
4 Vandens netektis tūkst.m3 per metus 379,0 387,7
5. Gerinto vandens kiekis tūkst.m3 per metus 1.289,1 1.320,70
6. Pašalinta nuotekų tūkst.m3 per metus 1.122,3 1.210,10
7. Išvalytų nuotekų kiekis tūkst.m3 per metus 1.122,3 1.210,1
7.1.         filtravimo laukuose išvalytų nuotekų kiekis tūkst. m3 18,0 4,136
7.2.         mechaninio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis tūkst. m3 25,1 8,207
7.3.         biologinio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis tūkst. m3 62,1 78,668
7.4.        denitrifikacijos įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis tūkst. m3 1.017,1 1.119,13
8. Apmokėtas nuotekų kiekis tūkst.m3 per metus 776,98 808,60
8.1.        iš jų: vartotojai tūkst.m3 per metus 411,8 441,4
8.2.                abonentai tūkst.m3 per metus 365,2 367,2
9. Infiltracija tūkst.m3 per metus 345,3 401,543
10. Šalto geriamojo vandens suvartojimas l per parą / gyv. 51,6 54,91
         
  Techniniai duomenys      
11. Projektinis pajėgumas:      
11.1.          vandens gavybos įrenginių tūkst.m3/metus 4.896,8 4.896,8
11.2.          nuotekų valymo įrenginių  tūkst.m3/metus 3.852,6 3.853,27
12. Vandentiekių skaičius vnt. 34 34
13. Požeminio vandens tinklų ilgis km 380,0 392
14. Kanalizacijos sistemų skaičius vnt. 21 23
15. Nuotekų tinklų ilgis (be lietaus kanalizacijos tinklų, jei jie atskiri) km 262,5 268,9
15.1.              iš jų: spaudiminių km 18,5 18,96
16. Lietaus nuotakų ilgis km 49,5 49,5
17. Vandenviečių skaičius vnt. 38 34
18. Vandentiekio prijungimų (įvadų) skaičius vnt. 5.288 5.406
19. Kanalizacijos prijungimų (išvadų) skaičius vnt. 3.995 4.171
20. Vandentiekio vartotojų ir abonentų skaičius vnt. 12.869 12.920
20.1.       iš jų: vandentiekio vartotojų skaičius vnt. 12.472 12.519
20.2.               vandentiekio abonentų skaičius vnt. 397 401
21. Kanalizacijos vartotojų ir abonentų skaičius vnt. 11.614 11.995
21.1.       iš jų: kanalizacijos vartotojų skaičius vnt. 11.272 11.640
21.2.               kanalizacijos abonentų skaičius vnt. 342 355
         
  Darbuotojų duomenys      
22. Darbuotojų skaičius iš viso žm. 89 91
22.1. Tiesioginių darbuotojų skaičius žm. 41 39,6
22.2. Netiesioginių darbuotojų skaičius  žm. 16,25 16,5
22.3. Veiklos (administracijos) darbuotojų skaičius žm. 15 17
22.4. Pardavimų veiklos darbuotojų skaičius žm. 13 13,25
22.5. Kitos veiklos darbuotojų skaičius žm. 3 3,5
22.6. Vykdantys turto atstatymo darbus darbuotojai žm. 1 2
23. Bruto darbo užmokesčio lėšos visiems darbuotojams tūkst.Lt 2.245,0 2.380
         
  Finansiniai duomenys      
24. Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą tūkst. Lt 182,45 292,33
25. Visos veiklos grynasis pelnas (nuostolis)  tūkst. Lt 182,45 292,33
26. Pagrindinės veiklos pelnas (nuostolis) tūkst. Lt 58,3 188,359
27. Visos pajamos (pagrindinė+kita+finansinė veiklos) tūkst. Lt 6.631,6 6.993,5
28. Pagrindinės veiklos pajamos (su pajamomis už padidintą taršą) tūkst. Lt 6.032,43 6.210.65
28.1.                pajamos už parduotą vandenį tūkst. Lt 2.415,0 2.501,48
28.2.                pajamos už pašalintas nuotekas tūkst. Lt 3.030,6 3.116,38
28.3.                pajamos iš pardavimų kainos tūkst. Lt 586,8 592,794
29. Viso pagrindinės veiklos sąnaudų tūkst.Lt 5.974,1 6.022,3
29.1.             vandentiekio eksploatavimo sąnaudos tūkst.Lt 2.613,9 2.409,84
29.2.             nuotekų sistemų eksploatavimo sąnaudos tūkst.Lt 2.821,6 3059,854
29.3.             pardavimų veiklos sąnaudos tūkst.Lt 538,6 552,606
30. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos tūkst.Lt 1.202,2 1116,2
31. Ilgalaikis turtas tūkst.Lt 64.655,4 62.583,09
31.1.       iš jo:  pastatai ir statiniai tūkst.Lt 25.295,9 25.172,90
31.2.                vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai tūkst.Lt 27.204,2 27550,204
32.3.                mašinos ir įrengimai tūkst.Lt 9.862,1 8.383,4
32. Visas turtas tūkst.Lt 65.848,69 63.934,46
33. Įstatinis kapitalas tūkst. Lt 24.131,97 24.131,97
         
  Kiti duomenys      
34 GYVENTOJŲ SKAIČIUS APTARNAUJAMOJE TERITORIJOJE žm. 32101 31458
35 VARTOTOJŲ SKAIČIUS APTARNAUJAMOJE TERITORIJOJE vnt. 15286 15286
36 APTARNAUJAMŲ ĮMONĖS PASLAUGOMIS VARTOTOJŲ SKAIČIUS: vnt. 12574 12646
36.1. Vartotojai kuriems tiekiamas ir vanduo, ir šalinamos nuotekos, iš to skaičiaus: vnt. 10192 10488
36.1.1.          gyvenantys daugiabučiuose namuose vnt. 7494 7676
36.1.2.          individualiuose gyvenamuose namuose vnt. 2.698,0 2812
36.2. Vartotojai kuriems tiekiamas tik vanduo  vnt. 2.280,0 2031
36.3. Vartotojai kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos  vnt. 102,0 121
37. Avarijų skaičius vandentiekio tinkluose vnt 99,0 121
38. Avarijų skaičius nuotekų tinkluose vnt 268,0 185