Pirkimų planas 2018 metams

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 08 d. Nr. V-003

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                                                   UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                   2018 m. sausio 08 d. įsakymu Nr. V-003

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos Balelių – Viškonių kaimuose techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas

71319000-7

6 000,00

1 mėn.

Sausio mėn.

Neskelbiama AP CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas

S.Užkurėlis

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 09 d. Nr. V-004

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                           UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                           2018 m. sausio 09 d. įsakymu Nr. V-004

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 Komercinio automobilio pirkimas

34144750-0

16 000,00

1 mėn.

Sausio mėn.

Neskelbiama AP CVP IS priemonėmis

Transporto tarnyba Mechanikas S.Rudys

 


 

 

.