Pirkimų planas 2017 metams

       

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. V-080

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                          Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

      

 

 

                                                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                                          UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                          2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-080

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ūkinių, statybinių ir elektros prekių pirkimas

44100000-1

44300000-3

44500000-5

44800000-8

31500000-1

31200000-8

18424000-7

12 00,00

 12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

IV ketvirtis

Neskelbiama         AP žodžiu

Š.Sedleckas

S.Užkurėlis

M.Šapola

R.Gilvydis

D.Tamoševičienė

 

 


 

               

 

                                                                  

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. V-072

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

  

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

 

 

                                                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                                               UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                               2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-072

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Laboratorinės spintos reagentams ir chemikalams saugoti pirkimas

36121120-2

800,00

 1 mėn.

IV ketvirtis

Neskelbiama         AP žodžiu

Laboratorijos vedėja          E. Česnaitienė

                                    

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 23 d. Nr. V-061

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

  

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                             UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                             2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-061

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Movinių „B“ klasės viensraučių 15 mm skersmens šalto vandens 80 mm ilgio be antgalių skaitiklių pirkimas

38421100-3

16 000,00

 12 mėn. 

IV ketvirtis

Neskelbiama         AP raštu

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A.Rasimavičius

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 11 d. Nr. V-059

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                       UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                       2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-059

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Penkių pakeliamų garažo vartų pirkimas

44221240-9

8 000,00

 2 mėn.

IV ketvirtis

Neskelbiama         AP raštu

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

  


 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 08 d. Nr. V-052

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                                  UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                  2017 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. V-052

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Statinio techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės paslaugų pirkimas projektui: „Vandentiekio tinklų Gedimino, Pilies, Širvintų, Vytauto gatvėse bei nuotekų tinklų Pilies, Širvintų, Utenos gatvėse Ukmergės m., rekonstravimo projektas (II statybos etapas)“

71319000-7

500,00

1 mėn.

III ketvirtis

AP raštu

 

Direktoriaus pavaduotojas S.Gilvydis

 


UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

UAB “UKMERGĖS VANDENYS’’  DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ DIREKTORIAUS

2017-08-17 ĮSAKYMO NR. V-048 „DĖL 2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS – PREKĖS KROVININIO FURGONO PIRKIMO PAVADINIMO Į LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 06 d.  Nr. V-050

   

                       K e i č i u UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 2017-08-17 įsakymą Nr. V-048 „Dėl 2017 metais planuojamų mažos vertės pirkimų plano III dalis – prekės, krovininio furgono pirkimo pavadinimo pakeitimo patvirtinimo“:

  1. Pakeičiu prekių pirkimo lentelės 1 eilutę ir ją išdėstau taip:

„17. Vietoje krovininio furgono pirkimo k e i č i u  į lengvojo automobilio pirkimą.

                      

Direktorius                                                                                                    Rimas Arlinskas                                                                                                             

 

Parengė viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

 

                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                        2017 m. rugsėjo 06 d. įsakymu Nr. V-050 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Lengvojo automobilio pirkimas

34111000-8

17 000,00

3 mėn.

III ketvirtis

AP raštu

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 06 d. Nr. V-049

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

  

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

   

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                       UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                       2017 m. rugsėjo 06 d. įsakymu Nr. V-049

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Statinio techninio projekto bendrosios ir paveldosauginės (specialiosios) ekspertizės paslaugų pirkimas projektui: „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Vilniaus ir Paupio gatvėse Ukmergėje“

71319000-7

900,00

1 mėn.

III ketvirtis

AP raštu

Direktoriaus pavaduotojas S.Gilvydis

 


 

 

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

UAB “UKMERGĖS VANDENYS’’ DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ DIREKTORIAUS

2017-02-17 ĮSAKYMO NR. V-010 „DĖL 2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS – PREKĖS KROVININIO FURGONO PIRKIMO KAINOS PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 17 d.  Nr. V-048

 

 

 

                       K e i č i u UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 2017-02-17 įsakymą Nr. V-010 „Dėl 2017 metais planuojamų mažos vertės pirkimų plano III dalis – prekės, krovininio furgono pirkimo kainos pakeitimo patvirtinimo“:

  1. Pakeičiu prekių pirkimo lentelės 17 eilutę ir ją išdėstau taip:

„17. Pagal numatytą finansavimą krovininio furgono pirkimui s k i r i u 17 000,00 eurų (septyniolika tūkstančių eurų) be PVM.

                     

 

 

Direktoriaus pavaduotojas                                                                                                                 

l.e. direktoriaus pareigas                                                                                 Stanislavas Gilvydis

 

 

 

 

Parengė viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                        2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-048

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Krovininio furgono pirkimas

34136200-1

17 000,00

3 mėn.

III ketvirtis

AP raštu

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 26 d. Nr. V-045

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                        2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-045

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Mechaninių dirbtuvių, Pašilės nuotekų siurblinės Nr.6, Želvos mstl., nuotekų siurblinės ir Želvos mstl., NVĮ stogų hidroizoliacijos remonto darbų pirkimas

45261910-6

9 200,00

2 mėn.

III ketvirtis

AP raštu

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

                               


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 19 d. Nr. V-041

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                  UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                  2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-041

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Lengvųjų automobilių padangų pirkimas

34351000-2

3 000,00

12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

III ketvirtis

AP žodžiu

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

                                                                   


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 05 d. Nr. V-036

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

                       

                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                    UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                    2017 m. liepos 05 d. įsakymu Nr. V-036 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Laboratorinio drumstumo matuoklio pirkimas

38434000-6

2 400,00

1 mėn.

III ketvirtis

AP žodžiu

Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė

    


 

 

 

  UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS”

DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 20 d. Nr. V-035

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

  

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

  

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Aidas Karalevičius

                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                           UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                           2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-035

 

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Nuotekų siurblio Deltuvos gyvenvietės nuotekų perpumpavimo stotyje pirkimas

42122220-8

850,00

1 mėn.

II ketvirtis

AP raštu

Nuotekų valymo įrenginių tranybos viršininkas Š.Sedleckas

 

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS”

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL  PIRKIMO ORGANIZATORIAUS  SKIRIMO  ATLIKTI   PROJEKTO  EKSPERTIZĖS PASLAUGOS PIRKIMĄ

  

2017 m.  gegužės 26 d. Nr. V-029

Ukmergė

 

           S k i r i u   vandentiekio – nuotekų tinklų inžinierių Aidą Karalevičių pirkimo organizatoriumi  atlikti bendrosios ekspertizės paslaugą pirkimą  projektui  „Paviršinių nuotekų tinklų statybos Ukmergės mieste  bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse “ 

 

Direktorius                                                                                                                                     Rimas Arlinskas

 

 

                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                        2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-029

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Statinio techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės paslaugų pirkimas projektui „ Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste, bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A.Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse.“

71319000-7

4 000,00

1 mėn.

II ketvirtis

AP raštu

 

 

Direktoriaus pavaduoto-jas S.Gilvydis

 


 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 15 d. Nr. V-028

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

  

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Aidas Karalevičius 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                                                         UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                         2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-028                                                                                                                                           

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Statinio supaprastinto projekto bendrosios ekspertizės paslaugų pirkimas projektui „ Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo projektas Žeimių k.“

71319000-7

800,00

1 mėn.

II ketvirtis

AP raštu

Direktoriaus pavaduotojas S.Gilvydis

2.

Statinio supaprastinto projekto bendrosios ekspertizės paslaugų pirkimas projektui „ Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo projektas Jasiuliškio k.“

71319000-7

800,00

1 mėn.

II ketv.

AP raštu

Direktoriaus pavaduotojas S.Gilvydis

3.

Statinio supaprastinto projekto bendrosios ekspertizės paslaugų pirkimas projektui „ Nuotekų šalinimo tinklai ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Petronyse. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Siesikuose.“

71319000-7

1 400,00

1 mėn.

II ketv.

AP raštu

Direktoriaus pavaduotojas S.Gilvydis

4.

Statinio supaprastinto projekto bendrosios ekspertizės paslaugų pirkimas projektui „ Nuotekų šalinimo tinklai Lyduokiuose.“

71319000-7

1 000,00

1 mėn.

II ketv.

AP raštu

Direktoriaus pavaduotojas S.Gilvydis

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 9 d. Nr. V-024

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas 

 

 

                                                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                                          UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                          2017 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-024 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 Garažo su buitinėmis patalpomis (inv.Nr.11879E) pastato remonto darbai

45259100-8

7000,00

2 mėn.

II ketvirtis

AP raštu

 

 VNT tarnybos viršininkas Saulius Užkurėlis

2.

  

Želvos vandens gerinimo įrenginių pastato (inv.Nr.0261017) remonto darbai

45259100-8

11000,00

3 mėn.

II ketvirtis

AP raštu

 

Vandentiekio stočių meistras Rimas Gilvydis

3.

  

Nuotekų perpompavimo siurblinės Tulpiakiemio km.(inv.Nr.22408)

stogo remonto darbai

45259100-8

2500,00

2 mėn.

II ketvirtis

AP raštu

 

Nuotekų valymo įrenginių tarnybos viršininkas Š.Sedleckas

4.

  

Centrinio paskirstymo punkto (inv.Nr.110028E),(elektros skirstykla SP-8) stogo remonto darbai

 

45259100-8

1500,00

2 mėn.

II ketvirtis

AP raštu

 

 

Vyr. energetikas Mindaugas Šapola

 

 


        

       

  UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 13 d. Nr. V-016

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

  

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

 

                                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                            2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-016

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Miesto NVĮ aikštelės vandenų siurblinės inv. Nr.2146E, esančios Serbentų g. 2A Ukmergė, ventiliacijos sistemų pakeitimo darbų pirkimas

45332200-5

3 500,00

1 mėn.

I ketvirtis

AP žodžiu

Nuotekų valymo įrenginių tarnybos viršininkas Š.Sedleckas

  

                                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                            2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-016

  

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

PP vamzdžių pirkimas

44163130-0

13 000,00

1 mėn.

I ketv.

AP žodžiu

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

 


                                                   

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 17 d. Nr. V-010

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

  

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                           UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus

                                                                                                                           2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-010

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMI SUPAPRASTINTI ATVIRI KONKURSAI

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Automobilinių degalų pirkimas

09132100-4

09134220-5

110 000,00

12 mėn.

II ketv.

SAK

Viešųjų pirkimų komisija

2.

Elektros energijos pirkimas

09310000-5

2050020 kWh

12 mėn.

IV ketv.

SAK per CPO

Viešųjų pirkimų komisija

 

 

                                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                                                         UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                         2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-010

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros paslaugų pirkimas

 

 

50411100-0

(1 kateg.)

8000,00

 

12 mėn. 

III ketv.

AP raštu

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų sk. viršininkas A.Rasimavičius

2.

 

Civilinės atsakomybės draudimo vandens skaitiklių keitimo bei įrengimo ir šulinių, šulinių dangčių rizikos vertinimo paslaugų pirkimas

 

Ir

Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomo, Kasko ir bendrovės darbuotojų nuo nelaimingų atsitikimų draudimo paslaugų pirkimas

 

 

66516000-0

(6 kateg.)

 

 

 

 

66516100-1

66512100-3

(6 kateg.)

1 000,00

 

 

 

 

 

5 000,00

 

12 mėn.

 

II ketv.

 

AP raštu

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų sk. viršininkas A.Rasimavičius

3.

 

Siesikų mstl. VGĮ duomenų perdavimo įrangos keitimo paslaugų pirkimas

 

50312300-8

(1 kateg.)

1 200,00

1 mėn.

 II ketv.

AP raštu

Energetinė tarnyba vyr. energetikas

M. Šapola

 

4.

 

 

Balelių k. VGĮ duomenų perdavimo įrangos keitimo paslaugų pirkimas

 

 

50312300-8

(1 kateg.)

 

1 200,00

 

1 mėn.

 

 II ketv.

 

AP raštu

 

Energetinė tarnyba vyr. energetikas

M. Šapola

 

5.

 

Laumėnų k. VGĮ duomenų perdavimo įrangos keitimo paslaugų pirkimas

 

50312300-8

(1 kateg.)

 

1 200,00

 

1 mėn.

 

II ketv.

 

AP raštu

 

Energetinė tarnyba vyr. energetikas

M. Šapola

6.

Objektų valdymo ir stebėjimo paslaugos administravimo mėnesinio mokesčio pirkimas

 

50100000-6

(1 kateg.)

450,00

12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

II ketv.

AP žodžiu

Energetinė tarnyba vyr. energetikas

M.Šapola

7.

Nuotekų valymo įrenginių ir vandentiekio stočių tarnybų matavimo priemonių patikros ir kalibravimo paslaugos pirkimas

 

 

50433000-9

(1 kateg.)

2 000,00

12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

II ketv.

AP raštu

VST meistras R.Gilvydis NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

8.

 

 

 

Matavimo priemonių patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas

 

 

 

50433000-9

 (1 kateg.)

1 300,00

12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

II ketv.

AP raštu

Energetinė tarnyba vyr. energetikas

M.Šapola

Laboratorija Vedėja E.Česnaitienė

9.

 

Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo (telemetrijos) paslaugų pirkimas

 

64212000-5

(5 kateg.)

1 000,00

12 mėn. 

II ketv.

AP raštu

Viešųjų pirkimų organizatorius R.Zvėga

10.

 

Automobilių remonto paslaugų pirkimas

 

50112000-3

(1 kategorija)

7 000,00

12 mėn.

II ketv.

AP raštu

Viešųjų pirkimų organizatorius S. Rudys 

                                                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                                          UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                         2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-010

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

1-a dalis - Vandens gerinimo įrenginių filtrų užpildų ir drenažinių sistemų pakeitimo darbai Laičių k.,

2-a dalis -  Želvos VGĮ remonto darbai

 

 

45252126-7

 

45232154-6

 

10 000,00

 

 

15 000,00

1 mėn.

I  ketv.

AP raštu

Vandentiekio stočių tarnybos meistras R.Gilvydis

2.

 

Vandens  bokštų esančių Dainavos, Rečionių ir Vidiškių gyvenvietėse remonto darbai

 

45232154-6

4 000,00

1 mėn.

III ketv.

AP raštu

Vandentiekio stočių tarnybos meistras R.Gilvydis

3.

 

Kompresoriaus ir oro sistemų remonto darbai gyvenviečių VGĮ

 

45252126-7

1 000,00

1 mėn.

IV ketvirtis

AP žodžiu

Vandentiekio stočių tarnybos meistras R.Gilvydis

4.

Vandentiekio tinklų remonto darbų pirkimas Ukmergės mieste, atliekant darbus betranšėjiniu būdu

 

45453000-7

30 000,00

2 mėn.

III – IV ketv.

AP raštu

VNT viršininkas S.Užkurėlis

5.

Nuotekų tinklų Ø 200 remonto darbai uždaru būdu Ukmergės mieste ir rajone

45252100-9

40 000,00

2 mėn.

III – IV ketv.

AP raštu

VNT viršininkas S.Užkurėlis

 

                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                        2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-010

 UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Movinių įvadinių daugiasraučių „C“ klasės vandens skaitiklių D25, D32, D40 su antgaliais ir movinių vienasraučių „C“ klasės vandens skaitiklių D15, D20 su antgaliais pirkimas

 

 

 

38421100-3

     32 000,00

12 mėn.

I ketv.

AP raštu

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų sk. viršininkas A.Rasimavičius

2.

 

 

Atsiskaitymo knygelių pirkimas

 

 

79810000-5

3 00,00

2 mėn.

I ketv.

AP žodžiu

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų sk. viršininkas A.Rasimavičius

3.

 

Ryšio kabelio pirkimas

 

32572000-3

950,00

1 mėn.

 II ketv.

AP raštu

Energetinė tarnyba M.Šapola

4.

 

          Jėgos kabelio pirkimas

 

     44300000-3

1 800,00

1 mėn.

II ketv.

AP raštu

Energetinė tarnyba M.Šapola

5.

 

Laboratorinių reagentų pirkimas

 

  33696800-3

5 500,00

12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

Vasario mėnuo

AP raštu

Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė

6.

 

Spektrofotometro pirkimas

 

38433000-9

2 500,00

1 mėn.

 III ketv.

AP raštu

Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė

7.

Spektrofotometrų absorbcijos tikrinimo filtro vieno komplekto pirkimas

 

38416000-4

1 000,00

1 mėn.

II ketv.

AP raštu

Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė

8.

 

 

Traktorinės žoliapjovės pirkimas

 

 

16311100-9

3 500,00

1 mėn.

I ketv.

AP raštu

Nuotekų valymo įrenginių tarnyba viršininkas Š.Sedleclas

9.

Dviejų velenų  smulkinančių grotų Šventupės gyvenvietės nuotekų perpumpavimo stotyje Nr. 1 pirkimas

 

 

42996100-5

17 000,00

1 mėn.

I ketv.

AP raštu

Nuotekų valymo įrenginių tarnyba viršininkas Š.Sedleclas

10.

 

 

Miesto NVĮ orapūtės pirkimas

 

 

42123400-1

10 400,00

2 mėn.

 II ketv.

AP raštu

Nuotekų valymo įrenginių tarnyba viršininkas Š.Sedleclas

11.

 

Panardinamo nuotekų siurblio Tulpiakiemio k., siurblinei pirkimas

 

 

42122220-8

2 000,00

1 mėn.

II-III ketv.

AP raštu

Nuotekų valymo įrenginių tarnyba viršininkas Š.Sedleclas

12.

 

Panardinamo nuotekų siurblio III-io Antakalnio k., siurblinei pirkimas

 

42122220-8

2 000,00

1 mėn.

II-III ketv.

AP raštu

Nuotekų valymo įrenginių tarnyba viršininkas Š.Sedleclas

13.

Panardinamo nuotekų siurblio Želvos mstl., siurblinei pirkimas

     42122220-8

2 000,00

1 mėn.

II-III ketv.

AP raštu

Nuotekų valymo įrenginių tarnyba viršininkas Š.Sedleclas

14.

 

Miesto NVĮ cirkuliacinio siurblio ir

 

Taujėnų mstl. NVĮ cirkuliacinio siurblio pirkimas

 

 

42122000-0

 

42122000-0

 

 

9 000,00

 

1 550,00

1 mėn.

I ketv.

AP raštu

Nuotekų valymo įrenginių tarnyba viršininkas Š.Sedleclas

15.

 

Centrifūgos GEA detalių  pirkimas

 

 

42952000-4

6 050,00

2 mėn.

III ketv.

AP žodžiu

Nuotekų valymo įrenginių tarnyba viršininkas Š.Sedleclas

16.

 

 

Ratinio traktoriaus pirkimas

 

 

16700000-2

45 000,00

2 mėn.

IV ketv.

AP raštu

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

17.

 

 

      Krovininio furgono pirkimas

 

 

34136200-1

15 000,00

1 mėn.

III ketv.

AP raštu

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

18.

 

Automobilių atsarginių dalių pirkimas

 

 

34300000-0

7 000,00

12 mėn.

 

II ketv.

AP raštu

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

19.

Drėgmės surinkėjų pirkimas vandens gerinimo įrenginiuose

 

42500000-1

1 200,00

1 mėn.

 III ketv.

AP raštu

VN stočių tarnyba meistras R.Gilvydis

20.

 

Gręžinių siurblių pirkimas

 

42122130-0

6 600,00

12 mėn.

su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

II ketv.

AP raštu

VN stočių tarnyba meistras R.Gilvydis

21.

Benzininio vandens ir purvo siurblio pirkimas

42122130-0

1 300,00

1 mėn.

I ketv.

AP raštu

VNT viršininkas S.Užkurėlis

22.

Benzininio 7 kw galingumo elektros generatoriaus pirkimas

31100000-7

2 000,00

1 mėn

I ketv.

AP raštu

VNT viršininkas S.Užkurėlis

23.

Asfaltbetonio pirkimas

44113620-7

2 800,00

9 mėn.

II ketv.

AP žodžiu

VNT viršininkas S.Užkurėlis

24.

 

Jungiamosios armatūros pirkimas

 

44163000-0

20 500,00

12 mėn.

su galimybe pratęsti iki 24 mėn.

I ketv.

AP raštu

VNT viršininkas S.Užkurėlis

25.

Vandentiekio  PE ir kanalizacijos PVC vamzdžių pirkimas

44163000-0

51 000,00

12 mėn.

I ketv.

AP raštu

VNT viršininkas S.Užkurėlis

26.

Gelžbetoninių gaminių pirkimas

44423700-8

3 000,00

1 mėn.

II ketv.

AP raštu

VNT viršininkas S.Užkurėlis

27.

 

Priešgaisrinių prekių ir paslaugų pirkimas

 

35111300-8

45343220-1

400,00

12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

III ketv.

AP raštu

Inžinierė E.Urbonavičienė

28.

 Gelžbetoninių šulinių, nuotekų aerotanko ir sėsdintuvų gelžbetoninėms konstrukcijoms hidroizoliacijos medžiagų pirkimas

 

 

44111510-9

6 000,00

12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

II ketv.

AP raštu

Nuotekų valymo įrenginių tarnyba viršininkas Š.Sedleclas

29.

 

Uždaromosios armatūros pirkimas

 

42131000-6

25 000,00

12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

IV ketv.

AP raštu

VNT viršininkas S.Užkurėlis

30.

 

Darbo drabužių, avalynės ir kitų darbų saugos priemonių pirkimas

 

18100000-0

18810000-0

6 100,00

12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

I ketvirtis

AP raštu

Inžinierė E.Urbonavičienė

31.

Gamtinių dujų pirkimas 2018 metams

09123000-7

12 000,00

12 mėn.

IV ketvirtis

Mažos vertės neskelbiama apklausa raštu

Energetinė tarnyba M.Šapola

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2017 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 12 d. Nr. V-007

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2017 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

  

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

   

                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                             UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus    

                                                                                                                             2017 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-007

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Miesto NVĮ aikštelės vandenų siurblinės inv. Nr.2146E, esančios Serbentų g. 2A Ukmergė,  remonto darbų pirkimas

45259100-8

21 000,00

4 mėn.

2017 m. sausis

AP raštu

Nuotekų valymo įrenginių tarnybos viršininkas Š.Sedleckas

 

 

                                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                                           UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                                           2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-059

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Penkių pakeliamų garažo vartų pirkimas

44221240-9

8 000,00

 2 mėn.

IV ketvirtis

Neskelbiama         AP raštu

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

 

                                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                                           UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                                           2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-072

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2017 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Laboratorinės spintos reagentams ir chemikalams saugoti pirkimas

36121120-2

800,00

 1 mėn.

IV ketvirtis

Neskelbiama         AP žodžiu

Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė