Nuotekų tvarkymo kokybė

        Bendrovės eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose nuotekos išvalomos neviršijant Taršos leidimuose nustatytų nuotekų išvalymo reikalavimų. Nuotekų ir išleidžiamo į aplinką paviršinio vandens kokybės tyrimus atlieka UAB "Ukmergės vandenys" nuotekų laboratorija, turinti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos tyrimus. Informacija apie kiekvienoje valykloje išvalytą nuotekų kiekį ir išvalytų nuotekų vidutinius metinius rodiklius pateikiama lentelėje.

 

Ukmergės r. nuotekų valyklose išvalytų nuotekų kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamų į aplinką nuotekų užterštumas

Eil. Nr. Nuotekų valykla Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst.m3/metus Nustatytas išleidimo normatyvas, mg/l Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l
2018 m 2019 m Teršalo pavadinimas Reikšmė 2018 m 2019 m
1 Ukmergė 1617.41   BDS7 17 4.757  
BN 15 6.383  
BP 2 0.654  
2 Antakalnis III 2.817   BDS7 23 8.839  
BN 30 10.082  
BP 4 2.449  
3 Dainava 10.303   BDS7 23 7.046  
4 Deltuva 12.267   BDS7 23 10.467  
BN 30 7.043  
BP 4 2.829  
5 Jasiuliškis 19.768   BDS7 23 12.608  
6 Laumėnai 3.509   BDS7 23 5.329  
7 Lyduokiai 5.661   BDS7 23 5.9  
8 Pabaiskas 3.023   BDS7 23 6.351  
9 Rečionys 12.77   BDS7 23 9.969  
BN 30 9.334  
BP 4 1.801  
10 Siesikai 6.721   BDS7 23 7.395  
BN 30 8.451  
BP 4 2.767  
11 Šventupė 36.136   BDS7 23 4.868  
12 Taujėnai 35.154   BDS7 23 4.904  
13 Tulpiakiemis 2.679   BDS7 23 6.084  
14 Vepriai 11.948   BDS7 23 8.713  
BN 30 6.746  
BP 4 1.733  
15 Vidiškiai 7.595   BDS7 23 5.897  
16 Viškonys 2.173   BDS7 23 4.602  
17 Žeimiai 4.351   BDS7 23 12.271  
18 Želva 22.354   BDS7 23 6.478  
BN 30 4.473  
BP 4 0.837  
19 Žemaitkiemis 21.934   BDS7 23 4.605  

BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras

BN - bendrasis azotas

BP - bendrasis fosforas

 

 Ukmergės m. išleidžiamų į aplinką paviršinio vandens kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamo vandens užterštumas

 

Eil. Nr. Paviršinių nuotekų išleistuvas Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst.m3/metus Nustatytas išleidimo normatyvas, mg/l Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l
2018 m 2019 m Teršalo pavadinimas Reikšmė 2018 m 2019 m
1

1810115

3L Pramonės g.

52.836   SM 30 15.85  
BDS7 28.75 5.13  
Nafta 5 0  
2

1810117

2L Žiedo g.

15.991   SM 30 15.5  
BDS7 28.75 3.53  
Nafta 5 0  
3

1810121

1L Malkų g.

49.608   SM 30 13.58  
BDS7 28.75 3.53  
Nafta 5 0  
4

1810123

8L Kalvių - Žuvų g.

2.133   SM 30 13.4  
BDS7 28.75 4.01  
Nafta 5 0  
5

1810125

7L Vytauto g. 69

8.675   SM 30 10.75  
BDS7 28.75 4.03  
Nafta 5 0  
6

1810127

10L Pašilė

25.236   SM 30 16  
BDS7 28.75 3.98  
Nafta 5 0  
7

1810129

12L Kareivinių g.

37.438   SM 30 7.2  
BDS7 28.75 2.32  
Nafta 5 0  

SM - Skendinčios medžiagos

BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras

BN - bendrasis azotas