Laboratorijos paslaugų įkainiai

GERIAMOJO VANDENS, NUOTEKŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Paslaugos kaina Eurais

Kaina be PVM

PVM 21%

kaina su PVM Eur.

1

BDS  nustatymas

vnt

15,78

3,31

19,09

2

Permanganantinė oksidacija

vnt

5,99

1,26

7,25

3

PH nustatymas

vnt

1,71

0,36

2,07

4

Bendrosios geležies nustatymas

vnt

7,76

1,63

9,39

5

Enterokokų nustatymas

vnt

6,58

1,38

7,96

6

Bendro kolonijų skaičiaus nustatymas

vnt

6,87

1,44

8,31

7

Bendro kietumo nustatymas

vnt

3,54

0,74

4,28

8

Mangano nustatymas

vnt

10,24

2,15

12,39

9

Naftos produktų nustatymas

vnt

18,40

3,86

22,26

10

Biochromatinė oksidacija(chDS)

vnt

8,51

1,79

10,30

11

Bendro azoto nustatymas

vnt

11,38

2,39

13,77

12

Bendro fosforo nustatymas

vnt

7,41

1,56

8,97

13

Amonio nustatymas

vnt

5,39

1,13

6,52

14

Nitritų nustatymas

vnt

5,75

1,21

6,96

15

Nitratų nustatymas

vnt

7,10

1,49

8,59

16

Fosfatų nustatymas

vnt

5,44

1,14

6,58

17

Chloridų nustatymas

vnt

4,94

1,04

5,98

18

Sulfatų nustatymas

vnt

4,90

1,03

5,93

19

Sausų medžiagų dumbe nustatymas

vnt

7,84

1,65

9,49

20

Spalvos nustatymas

vnt

3,12

0,66

3,78

21

Drumstumo nustatymas

vnt

2,22

0,47

2,69

22

Bendrųjų koliformų nustatymas

vnt

6,75

1,42

8,17

23

Vandens mėginio paėmimas

vnt

6,37

1,34

7,71

24

Savitojo elektros laidžio nustatymas

vnt

1,62

0,34

1,96

25

Skendinčių medžiagų nustatymas

vnt

8,71

1,83

10,54

26

Destiliuoto vandens gamyba  5 ltr

vnt

3,43

0,72

4,15

27

E.coli nustatymas

vnt

7,13

1,50

8,63

28

Laisvojo chloro nustatymas

vnt

4,01

0,84

4,85

29

Nuolatinė programinė priežiūra

vnt

20,81

4,37

25,18

30

Periodinė programinė priežiūra

vnt

50,13

10,53

60,66

31

Pilna nuotekų analizė

vnt

88,10

18,50

106,60

32

Lietaus nuotekų analizė

vnt

59,08

12,41

71,49

33

Gamybinių nuotekų  analizė

vnt

59,50

12,50

72,00

34

A grupės rodiklių nustatymas

vnt

22,30

4,68

26,98

35

B grupės rodiklių nustatymas

vnt

48,41

10,17

58,58

 Taikoma nuo 2018 01 01