Laboratorijos paslaugų įkainiai

GERIAMOJO VANDENS, NUOTEKŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Paslaugos kaina Eurais

Kaina be PVM

PVM 21%

kaina su PVM Eur.

1

BDS  nustatymas

vnt

18,63

3,91

22,54

2

Permanganantinė oksidacija

vnt

7,04

1,48

8,52

3

PH nustatymas

vnt

1,92

0,40

2,32

4

Bendrosios geležies nustatymas

vnt

9,04

1,90

10,94

5

Enterokokų nustatymas

vnt

7,47

1,57

9,04

6

Bendro kolonijų skaičiaus nustatymas

vnt

7,96

1,67

9,63

7

Mangano nustatymas

vnt

12,08

2,54

14,62

8

Naftos produktų nustatymas

vnt

21,53

4,52

26,05

9

Biochromatinė oksidacija(chDS)

vnt

8,53

1,79

10,32

10

Bendro azoto nustatymas

vnt

12,54

2,63

15,17

11

Bendro fosforo nustatymas

vnt

8,59

1,80

10,39

12

Amonio nustatymas

vnt

6,38

1,34

7,72

13

Nitritų nustatymas

vnt

6,74

1,42

8,16

14

Nitratų nustatymas

vnt

8,37

1,76

10,13

15

Fosfatų nustatymas

vnt

6,43

1,35

7,78

16

Chloridų nustatymas

vnt

5,83

1,22

7,05

17

Sulfatų nustatymas

vnt

5,39

1,13

6,52

18

Sausų medžiagų dumble nustatymas

vnt

9,28

1,95

11,23

19

Spalvos nustatymas

vnt

3,68

0,77

4,45

20

Drumstumo nustatymas

vnt

2,60

0,55

3,15

21

Bendrųjų koliformų nustatymas

vnt

7,57

1,59

9,16

22

Vandens mėginio paėmimas

vnt

7,56

1,59

9,15

23

Savitojo elektros laidžio nustatymas

vnt

1,91

0,40

2,31

24

Skendinčių medžiagų nustatymas

vnt

10,25

2,15

12,40

25

Destiliuoto vandens gamyba  5 ltr

vnt

4,07

0,85

4,92

26

E.coli nustatymas

vnt

8,03

1,69

9,72

27

Nuolatinė programinė priežiūra

vnt

24,06

5,05

29,11

28

Periodinė programinė priežiūra

vnt

58,23

12,23

70,46

29

Pilna nuotekų analizė

vnt

101,21

21,25

122,46

30

Lietaus nuotekų analizė

vnt

67,86

14,25

82,11

31

Gamybinių nuotekų  analizė

vnt

67,51

14,18

81,69

32

A grupės rodiklių nustatymas

vnt

25,65

5,39

31,04

33

B grupės rodiklių nustatymas be mangano

vnt

56,26

11,81

68,07

34

B grupės rodiklų nustatymas su manganu

vnt

68,33

14,35

82,68

 

Taikoma nuo 2020 10 01 d.