Informacija apie vykdomus pirkimus 2017 metais

 

2017 METAIS VYKDOMI MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas ir jo pirkimo pradžia

Įmonė, bendrovė su kuria sudaryta pirkimo sutartis

Sutarties sudarymo data

Sutarties galiojimo terminas

Pirkimo būdas AP,SAK,

AK

Sutarties suma Eur be PVM

1.

 

Miesto NVĮ aikštelės

Vandenų siurblinės

Inv. Nr. 2146E,

Esančios Serbentų

g.2A Ukmergė,

remonto darbų

pirkimas

UAB „Ukmergės

Statyba“

2017-01-24

2017-05-31

 

      AP

    (raštu)

19 822,47 Eur

2.

Dviejų velenų

smulkinančių grotų

Šventupės

gyvenvietės nuotekų

perpumpavimo

stotyje Nr.1 pirkimas

UAB „Ekotakas“

2017-02-20

2017-04-07

      AP

    (raštu)

 16 325,00 Eur

3.

Vandentiekio PE ir

kanalizacijos PVC

vamzdžių pirkimas

UAB „Inžinerinių

tinklų sprendimai“

2017-03-03

2018-03-02

      AP

    (raštu)

45 969,50 Eur

4.

Ukmergės miesto ir

Taujėnų mstl., NVĮ

cirkuliacinių dumblo

siurblių, bei

Tulpiakiemio k., ir

III-io Antakalnio k.

nuotekų

perpumpavimo

siurblinių siurblių

pirkimas

UAB „Guradis“

2017-03-06

2017-04-06

      AP

    (raštu)

14 520,00 Eur

5.

Jungiamosios

armatūros pirkimas

2017 metams

UAB „Rovasta LT

2017-03-06

2019-03-05

      AP

    (raštu)

20 303,75 Eur

6.

Darbo drabužių,

avalynės ir kitų darbų

saugos priemonių

pirkimas

UAB „Sabelijos

prekyba“

2017-03-17

2020-03-16

      AP

    (raštu)

6 078,28 Eur

7.

Movinių įvadinių

daugiasraučių „C“ kl.

ir „C“ kl. viensraučių

vandens skaitiklių

pirkimas

UAB „Stadema“

1-a pirkimo dalis

 

UAB „Rovasta LT

2-a pirkimo dalis

2017-03-10

 

 

 

2017-03-06

2018-03-09

 

 

 

2018-03-05

      AP

    (raštu)

24 948,00 Eur

 

 

 

2 709,27 Eur

8.

Laboratorinių

reagentų pirkimas

UAB „Vainesa“

2017-03-10

2020-03-09

      AP

    (raštu)

3 682,14 Eur

9.

Motorinio

vandens/purvo

siurblio pirkimas

UAB „Elremta

Mastermann“

2017-03-13

2017-03-30

      AP

    (raštu)

585,00 Eur

10.

Vandens gerinimo

 įrenginių filtrų

užpildų ir drenažinių

Sistemų pakeitimo

darbai Laičių k., ir

Želvos VGĮ remonto

darbų pirkimas

UAB „Eigesa“

Laičių k. VGĮ

 

 

UAB „Eigesa“

Želvos gyv. VGĮ

2017-03-10

 

 

 

 

2017-03-10

2017-04-15

 

 

 

 

2017-04-15

      AP

    (raštu)

2 465,00 Eur

 

 

 

8 034,00 Eur

11.

Benzininio elektros

generatoriaus

pirkimas

UAB „Elremta

Mastermann“

2017-03-13

2017-03-30

      AP

    (raštu)

1 100,00 Eur

12.

PP vamzdžių

pirkimas

UAB „ViaCon

Baltic“

2017-03-27

2017-04-07

      AP

    (raštu)

12 758,46 Eur

13.

Miesto NVĮ aikštelės

vandenų siurblinės

inv.Nr.2146E,

esančios Serbentų g.

2A Ukmergė,

ventiliacijos sistemų

pakeitimo darbų

pirkimas

UAB „Ventvaida“

2017-03-15

2017-03-31

      AP

    (žodžiu)

3 287,65 Eur

14.

Transporto priemonių

civilinės atsakomybės

privalomo, KASKO

ir bendrovės

darbuotojų nuo

nelaimingų atsitikimų

draudimo  paslaugų

pirkimas

Ergo Insurance

SE Lietuvos

Filialas

 

 

AB „Lietuvos

Draudimas“

2017-03-27

 

 

 

 

 

2017-03-27

 

 

2018-03-26

 

 

 

 

 

2018-03-26

      AP

    (raštu)

1-a pirkimo

dalis

806,00 Eur

 

 

2-a ir 3-ia

pirkimo dalis

2 996,26 Eur

15.

Garažo su buitinėmis

patalpomis pastato,

Želvos vandens

gerinimo įrenginių

pastato, nuotekų

perpumpavimo

siurblinės Tulpiakiemio

k. stogo  ir centrinio

paskirstymo punkto

stogo remonto darbų

pirkimas

UAB „Baltukmės

statyba“

2017-05-23

2017-07-31

      AP

    (raštu)

20 066,16 Eur

16.

Statinio projekto

„Žeimių k.,nuotekų

valymo įrenginių

bendrosios ekspertizės

paslaugų pirkimas

 

UAB „Projektų

analizės

Institutas“

2017-05-23

Iki visiško

Sutartinių

Įsipareigojimų įvykdymo

      AP

    (raštu)

700,00 Eur

17.

Statinio tecninio darbo

projekto bendrosios

ekspertizės paslaugų

pirkimas projektui

„Paviršinių nuotekų

tinklų statyba Ukmergės

m., bei vandentiekio ir

nuotekų tinklų

rekonstravimasDeltuvos

A.Smetonos ir Vasario

16-osios gatvėse“

UAB „Statybos

projektų

ekspertizės centras“

2017-06-06

Iki visiško

Sutartinių

Įsipareigojimų įvykdymo

      AP

    (raštu)

2 300,00 Eur

18.

Nuotekų siurblio

Deltuvos gyvenvietės

nuotekų perpumpavimo

stotyje pirkimas

UAB „Guradis“

2017-06-21

Iki visiško

Sutartinių

Įsipareigojimų įvykdymo

      AP

    (raštu)

700,00 Eur

19.

Centrifūgos GEA

detalių pirkimas

GEA CEE GmbH

Baltic filialas

2017-08-11

Iki visiško

Sutartinių

Įsipareigojimų įvykdymo

      AP

    (žodžiu)

6 011,95 Eur

20.

Laboratorinio

drumstumo matuoklio

pirkimas

UAB „Labochema

LT“

2017-07-10

Pagal sąskaitą faktūrą

      AP

    (žodžiu)

2 361,80 Eur

21.

Automobilių atsarginių

dalių pirkimas

UAB „Inter Cars

 Lietuva“

 

2017-07-27

2018-07-26

      AP

    (raštu)

11 564,13 Eur

22.

Automobilių remonto

paslaugų pirkimas

UAB „ALJUVA“

2017-08-01

2018-07-31

Su galimybe pratęsti du kartus iki 36 mėn.

      AP

    (raštu)

5 639,67 Eur

23.

Lengvųjų automobilių

padangų pirkimas

UAB „OPTIMA

13 AUTO“

2017-07-31

2018-07-30

Su galimybe pratęsti du kartus iki 36 mėn.

      AP

    (raštu)

1 461,15 Eur

24.

Mechaninių dirbtuvių,

Pašilės nuotekų

siurblinės Nr.6, Želvos

mstl., nuotekų siurblinės

ir Želvos mstl., NVĮ

stogų hidroizoliacijos

remonto darbų pirkimas

UAB „Baltukmės

statyba“

2017-08-09

2017-10-30

   

 

     AP

    (raštu)

8 792,60 Eur

25.

Krovininio furgono

pirkimas

 

 

 

      AP

    (raštu)

Pirkimas

nutrauktas

dėl per didelės

kainos

26.

Medžio pjuvenų

granulių pirkimas

UAB „VIRLONA“

2017-09-04

Pagal sąskaitą faktūrą

      AP

    (žodžiu)

1 376,10 Eur

27.

Statinio techninio

projekto bendrosios ir

paveldosauginės

(specialiosios)

ekspertizės paslaugos

pirkimas projektui:

„Paviršinių nuotekų

šalinimo tinklų Vilniaus

ir Paupio g.,Ukmergėje“

UAB „Statybos

projektų

ekspertizės

centras“

2017-09-26

2017-11-27

      AP

    (raštu)

900,00 Eur

28.

Lengvojo automobilio

pirkimas

UAB „Autojuta“

2017-09-26

2017-11-17

      AP

    (raštu)

14 049,59 Eur

29.

Statinio techninio darbo

projekto bendrosios ir

paveldosauginės

(specialiosios)

ekspertizės paslaugų

pirkimas projektui:

„Vandentiekio tinklų

Gedimino, Pilies,

Širvintų, Vytauto

gatvėse bei nuotekų

tinklų Pilies, Širvintų,

Utenos gatvėse

Ukmergės m.,

rekonstravimo

projektas (II etapas)“

 

 

 

      AP

    (raštu)

Pirkimas

nutrauktas

dėl per

didelės

kainos

30.

Statinio techninio darbo

projekto ekspertizės

 paslaugų

pirkimas projektui:

„Vandentiekio tinklų

Gedimino, Pilies,

Širvintų, Vytauto

gatvėse bei nuotekų

tinklų Pilies, Širvintų,

Utenos gatvėse

Ukmergės m.,

rekonstravimo

projektas (II etapas)“

UAB „Statybos

projektų

ekspertizės

centras“

2017-10-04

2017-11-24

      AP

    (raštu)

500,00 Eur

31.

Statinio supaprastinto

projekto bendrosios

ekspertizės paslaugų

pirkimas projektui:

„Nuotekų valymo

įrenginių rekonstrukcija

Jasiuliškio gyv.“

UAB „Ekspertika“

2017-10-06

2017-10-24

      AP

    (raštu)

800,00 Eur

32.

Penkių pakeliamų

garažo vartų pirkimas

UAB „Ryterna“

2017-10-24

2017-12-22

Neskelbiama   

      AP

    (raštu)

7 600,00 Eur

33.

Geriamojo vandens

apskaitos prietaisų

remonto, reguliavimo

bei jų metrologinės

patikros paslaugų

pirkimas

 

 

 

Neskelbiama   

      AP

    (raštu)

Pirkimas

nutrauktas

dėl per

didelės

kainos

34.

Movinių „B“ klasės

viensraučių šalto

vandens skaitiklių

pirkimas

UAB „Stadema“

2017-11-03

2018-11-02

Neskelbiama   

      AP

    (raštu)

13 086,00 Eur

35.

Geriamojo vandens

apskaitos prietaisu

 metrologinės

patikros paslaugų

pirkimas

UAB „Stadema“

2017-11-08

2018-11-07

Neskelbiama   

      AP

    (raštu)

7 989,30 Eur

36.

Civilinės atsakomybės

draudimo vandens

skaitiklių keitimo,

įrengimo ir šulinių,

šulinių dangčių bei

atsiradusių įdubų

važiuojamoje kelio

dalyje po remonto

darbų rizikos vertinimo

paslaugų pirkimas

AB „Lietuvos

Draudimas“

2017-12-04

2020-12-03

Neskelbiama   

      AP

    (raštu)

1 196,00 Eur

37.

Gamtinių dujų pirkimas

2018 metams

UAB „Lietuvos

dujų tiekimas

2017-11-30

2020-01-01

Neskelbiama

  apklausa

     raštu

8 128,58 Eur

38.

Naujo ratinio

traktoriaus pirkimas

 

 

 

Neskelbiama

  apklausa

     raštu

Pirkimas

nutrauktas

39.

Laboratorinės spintos

reagentams ir

chemikalams saugoti

pirkimas

Alchem Grupa

Sp.z o.o.

2017-11-29

Pagal sąskaitą faktūrą

Neskelbiama

  apklausa

     žodžiu

763,00 Eur

40.

Naujo ratinio

traktoriaus pirkimas

UAB „Rovaltra“

2017-12-21

2017-12-29

Neskelbiama

  apklausa

     raštu

39 900,00 Eur

41.

Ūkinių, statybinių ir

elektros prekių pirkimas

2018 metams

UAB „Bikuvos“

prekyba

2017-12-19

Įsigalios

Nuo 2018-

01-01

2021-01-01

36 mėn.

Neskelbiama

  apklausa

     raštu

8 461,94 Eur

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-22