Darbuotojų kontaktai

Pareigos


Vardas, pavardė 


Tel. Nr.

Mobilaus

tel. Nr.


Administracija


Direktorius

Rimas Arlinskas 8 340 63135      8 686 69844    
Direktoriaus pavaduotojas Stanislavas Gilvydis                   8 340 63135 8 698 46559
Administratorė Aurelija Bračiulienė 8 340 63135 8 610 63022
Vyr. buhalterė Kristina Kairienė                          8 340 63084  8 610 63015
Ekonomistė Rita Blagnienė                             8 340 63084 8 611 98360


Gamybinis-techninis skyrius


VN tinklų inžinierė Elena Urbonavičienė 8 340 63135 8 614 12982
       


Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyrius


Viršininkas  Artūras Rasimavičius                 8 340 63088 8 682 18185
Vadybininkė Regina Rakauskienė 8 340 63088 8 611 56630
Meistrė Danutė Tamoševičienė 8 340 63088 8 612 17278
Kasa   8 340 63088 8 611 57812


VN tinklų eksploatacijos tarnyba


Viršininkas

Saulius Užkurėlis                         8 340 63535 8 686 97358
Meistras Vytautas Gvozdas 8 340 63535 8 612 20526
Avarinė brigada   8 340 63535 8 610 63535


Gyvenviečių vandentvatkos ūkio eksploatacijos tarnyba


Meistras Petras Butvilavičius   8 616 93521


Vandentiekio stočių tarnyba  ir laboratorija


Vandentiekio stočių meistras Rimantas Gilvydis 8 340 63172 8 610 63008

VST inžinierius - technologas

Remigijus Damulis  8 340 63172 8 615 93142

Vandentiekio stočių operatoriai

  8 340 63172 8 616 93516

Laboratorijos vedėja

Eolelija Česnaitienė                    8 340 63172 8 611 56631


Nuotekų valymo įrenginiai


NVĮ viršininkas Šarūnas Sedleckas                     8 340 63089 8 616 93716

NVĮ inžinierius - technologas

Saulius Butkus   8 655 10997

Operatoriai

  8 340 63112 8 612 54855

Dumblo kompostavimo aikštelės meistras

Grigorijus Malčanovas   8 686 90658


Kiti specialistai


Mechanikas

Stasys Rudys                                 8 340 63135 8 610 63017
Vyr. energetikas Mindaugas Šapola                        8 340 63098 8 610 63011
Technikas-programuotojas Linas Mauragas 8 340 63135 8 616 93457

Viešųjų pirkimų  organizatorius

Rimas Zvėga  8 340 63135  8 612 49808  

Darbų saugos ir projektų vykdymo specialistė

Indrė Janulevičiūtė 8 340 63135 8 610 63020