Vandens kokybė

        Švarus vanduo – sveikatos šaltinis. Geriausios kokybės yra gėlas požeminis vanduo.
Nors jis yra apsaugotas nuo tiesioginės išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) pastoviai teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį. 

Todėl būtina nuosekli ir nuolatinė geriamojo vandens reikalavimų atitikimo kontrolė.

Geriamasis vanduo turi atitikti šiuos reikalavimus:
     • jame negali būti patogeninių mikroorganizmų, virusų ir pirmuonių. 
     • vanduo turi turėti geras organoleptines (skonio, kvapo, skaidrumo ir kt.) savybes. 
     • vandenyje negali būti toksinių medžiagų ir druskų daugiau nei leidžia normatyvai, kuriuos viršijus vanduo neigiamai paveiktų žmogaus organizmą.
Geriamojo vandens kokybę nuolat kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija. Vandens kokybei kontroliuoti mėginiai imami visoje vandens tiekimo sistemoje: iš gręžinių, vandenviečių, vandentiekio skirstomojo tinklo bei iš vartotojams priklausančių vandens čiaupų.
Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Šiuo metu bendrovės laboratorijoje nustatoma 18 rodiklių.

UAB „Ukmergės vandenys“ vartotojams vanduo tiekiamas iš požeminių šaltinių. Daugumoje vandenviečių įrengti ir veikia vandens gerinimo įrenginiai, šalinantys geležį ir amonį.
Vanduo yra saugus naudoti: viešai tiekiamame vandenyje nėra mikrobinės taršos, cheminiai toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių. Kiekvienu konkrečiu atveju vartotojo čiaupe vandens kokybei gali turėti įtakos vidaus tinklų būklė, vandens vartojimo intensyvumas, vandens temperatūra.

   

 

 

UAB „Ukmergės vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių 2019 m. vidutinės vertės 

 

UAB „Ukmergės vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių 2018 m. vidutinės vertės 

 

UAB „Ukmergės vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių 2017 m. vidutinės vertės

 

UAB „Ukmergės vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių 2016 m. vidutinės vertės

 

UAB „Ukmergės vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių 2015 m. vidutinės vertės

 

UAB „Ukmergės vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių 2014 m. vidutinės vertės

 

UAB „Ukmergės vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių 2013 m. vidutinės vertės

 

UAB „Ukmergės vandenys“ vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių 2012 m. vidutinės vertės